Designfakulteten är ett nationellt centrum för designforskning förlagt till KTH. Strävan är att utveckla design som kunskapsfält för att kunna möta sociala, ekonomiska och tekniska utmaningar i samhället på ett hållbart, innovativt och estetiskt medvetet sätt. I vår forskarskola deltar idag ett drygt 50-tal doktorander från våra många medlemsuniversitet och -högskolor runt om i landet.

Design angår oss alla, dagligen och överallt, privat och i det offentliga rummet. Design är i denna mening samhällets största kultursektor. Design är genom sin förnyelsekraft även avgörande för konkurrensförmågan i många branscher. Designforskning behövs för att design ska kunna utveckla sin kulturella och innovativa roll för framtidens komplexa och snabbt föränderliga omvärld med ökade krav på hållbar utveckling.

Fredrik Sandbergs slutseminarium

äger rum på Linnéuniversitetet onsdagen den 28 januari klockan 13-15 i sal Homerus, hus F. Titeln på avhandlingen är Thinking in-between the boxes - Introducing white space  thinking as an approach for designers to reveal and change the meaning of structures och diskussant är Mathilda Tham. Välkommen!

Konstfack Research Week 2015 – Practicing Research

Welcome to Konstfack Monday 26 to Friday 30 January when research practices and perspectives on arts, crafts and design research in Sweden and internationally are highlighted. Konstfack Research Week features examples of on-going projects, different ways of working, issues, processes and methods in arts, crafts and design research which will be discussed with leading researchers from Sweden and elsewhere. The programme combines varied formats for highlighting research and engaging with researchers, including project presentations, moderated discussions, 'behind the scenes' experiences, keynotes and tools for students to navigate the week. Open to students, faculty and public, check out keynotes and programme here.

Sök en Flexit-tjänst på Svid!

Det svenska samhället står inför kraftigt ökade kostnader för välfärden kombinerat med ett minskande antal personer i arbetsför ålder. Den här utmaningen kräver radikala innovationer i hela samhället. Vi vill öka kunskapen om hur det utifrån medborgarens/kundens perspektiv och erfarenheter kan skapas radikala och organisationsoberoende innovationer. Innovationer som utvecklar hela ekosystemet av hoplänkade tjänster och processer runt medborgaren/kunden. Stiftelsen Svensk Industridesign har tack vare Riksbankens Jubileumsfond fått möjlighet att anställa en in-house-forskare under två år (+ 1). Hen kommer att forska på ett område som är särskilt relevant för Svid på 75 procent och arbeta i organisationen resterande 25 procent. Forskaren arbetar sedan ett tredje år kopplat till en forskningsmiljö. Läs mer här.

Thomas Lauriens slutseminarium

äger rum på HDK den 15 januari och om allt går vägen kommer disputationen att ske i maj/juni. I sitt avhandlingsprojekt Händelser på ytan – shibori som kunskapande rörelse ger Laurien svar på vad konstformen shibori är och gör. Han betraktar shibori, denna flera hundra år gamla japanska textila teknik- och uttrycksformen, som ett fenomen som tillsammans med forskarjaget sätts i en kunskapande rörelse. Denna rörelse leder mot, och ger utrymme för, aspekter och begrepp såsom kulturarv, globalisering, performativitet, curatering och affekt. Läs mer här.

Sr Lecturer in Communication Design

at Linköping University, formally based at the Department of Science and Technology, ITN. The appointment involves research, teaching, and administrative duties. It is also the responsibility of the holder of the appointment to follow development within one's own research area as well as societal developments that are of relevance to the research and teaching. The holder of the appointment as Senior lecturer shall mainly conduct teaching on both the undergraduate and advanced levels at Linköping University but also conduct research. Last day for application 15 February 2015.

Dela/spara Dela eller tipsa

The Art of Becoming a Design PhD – watch our video now!
Password: designfakulteten

Read the summary of the Design Faculty’s activities between 2008 and May 2014 as we are seeking funding for our continued existence.

And in Swedish:

Lär känna Designfakultetens doktorander

Designfakulteten har idag ett 50-tal doktorander från 17 olika högskolor och universitet. Ytterligare ett 20-tal har redan doktorerat. Våra doktoranders forskningsområden handlar bland mycket annat om industri-, tjänste- och interaktionsdesign liksom design management. Lär känna dem bättre här!

Luca Simeones bild
Lorenzo Davolis bild
Kersti Sandin-Bülows bild
Andrew Whitcombs bild
Ulises Navarro Aguiars bild
Jennie Schaeffers bild
Ariana Amackers bild
Stoffel Kuenens bild

Designfakultetens medlemsinstitutioner

Designfakulteten är ett nationellt centrum för designforskning förlagt till KTH. Bland medlemsinstitutionerna finns de flesta stora svenska aktörerna inom designforskning.

Designfakulteten grundades i december 2007 med finansiering från Vetenskapsrådet och KTH. Dess främsta verksamhet är att driva en nationell forskarskola i design i samarbete med ett 20-tal institutioner runt om i Sverige.

Designfakulteten
KTH ITM
Institutionen för maskinkonstruktion
Brinellvägen 83-85
100 44 Stockholm

Kontaktpersoner

 

Föreståndare Maria [dot] hellstrom [dot] reimer [at] mah [dot] se

Informationsansvarig sushel [at] kth [dot] se (Susanne Helgeson)

 

 

 

Webb av Happiness