Designfakulteten är ett nationellt centrum för designforskning förlagt till KTH. Strävan är att utveckla design som kunskapsfält för att kunna möta sociala, ekonomiska och tekniska utmaningar i samhället på ett hållbart, innovativt och estetiskt medvetet sätt. I vår forskarskola deltar idag ett drygt 50-tal doktorander från våra många medlemsuniversitet och -högskolor runt om i landet.

Design angår oss alla, dagligen och överallt, privat och i det offentliga rummet. Design är i denna mening samhällets största kultursektor. Design är genom sin förnyelsekraft även avgörande för konkurrensförmågan i många branscher. Designforskning behövs för att design ska kunna utveckla sin kulturella och innovativa roll för framtidens komplexa och snabbt föränderliga omvärld med ökade krav på hållbar utveckling.

Nyskapande avhandling vinner pris


Våra alumner Kristina Lindström och Åsa Ståhls gemensamma Patchworking Publics-in-the-Making. Design, Media and Public Engagement, skriven utifrån två olika ämnesingångar – interaktionsdesign samt medie- och kommunikations-vetenskap, vann Malmö högskolas pris för läsårets bästa avhandling. Att kunskap skapas gemensamt och alltid skapas i relation till något annat, är centralt i avhandlingen och juryn motiverar sitt beslut så här: ”Från författandet av förslag på avhandlingsprojekt, fram till slutlig avhandling har författarna konsekvent arbetat tillsammans. Detta är ingen tillfällighet, utan utgör en explicit kunskapsteoretisk positionering. De har i sin avhandling på ett elegant sätt ställt sina båda discipliner i dialog. De har på ett ledigt sätt rört sig mellan teori och praktik, liksom mellan vetenskap och konst, vilket också rönt internationell uppmärksamhet.” Stort grattis!

Daniel Kade's licentiate thesis

called “Towards Immersive Motion Capture Acting Design, Exploration and Development of an Augmented System Solution”, is up for defence at MDH in Västerås 31 October. Current and future animations seek for realistic motions to create a perception of authentic and human-like animations. A technology widely used for such purposes is motion capture. Acting for motion capture, as it is performed today, does not provide a natural acting environment. For this thesis, one goal was to conduct research by focusing on the question: What are the experiential qualities of immersion in an interactive system to create an immersive acting environment that supports motion capture actors. Read the abstract here.

Samarbeten kring kvalitetsproblem

var ett av samtalsämnena vid den konferens som Designfakulteten bjöd in till på Konstfack i slutet av september. Den handlade om UKÄ:s kvalitetsutvärdering av grundutbildningarna i design och konsthantverk som offentliggjordes i juni. Initiativet togs eftersom det i samband med offentliggörandet konstaterades att det saknas ett forum för diskussioner och samarbete kring dessa spörsmål mellan designskolorna. Programmet bestod utöver diskussioner av kortare reflektioner av initiativtagarna Henriette Koblanck och Peter Ullmark samt representanter både från UKÄ och landets största design- och konsthantverkshögskolor. Läs programmet och sammanfattningen här.

Jennie Shaeffer successfully defended her thesis

On 26 September Jennie Shaeffer became the Design Faculty's 22nd Doctor in Design. Her dissertation Spaces for innovation is based on studies done in four manufacturing industries and in one design and innovation consultancy, with a focus on the employees' experience of the physical space in relation to innovation. Workspace design, as an enabling factor in innovation, is an emerging topic for innovation and design research. However, little research has been done on users’ experience on workspaces for innovation in a manufacturing industrial context. The aim of the dissertation is to develop knowledge and understanding of workspaces for innovation from a user perspective. 

Creating engagement, meaning, and sustainable behaviour

Interaction designer Loove Broms defended his thesis 3 September at KTH and became our 21st Doctor in design. Storyforming – Experiments in creating discursive engagements between people, things, and environments, introduces and critically reflects on a design programme, Storyforming, that explores ways to design objects and places to enrich daily life narratives. Using an experimental design approach, the goal is to exemplify and explore this idea with discursive artefacts that, through their physical and temporal form, act as catalysts in the construction of meaningful experiences. Prof. Jonathan Chapman was opponent and professor Sara Ilstedt supervisor. Read the abstract here.

Dela/spara Dela eller tipsa

The Art of Becoming a Design PhD – watch our video now!
Password: designfakulteten

Read the summary of the Design Faculty’s activities between 2008 and May 2014 as we are seeking funding for our continued existence.

And in Swedish:

Kalender

Här kan du se kommande händelser och events.

Lär känna Designfakultetens doktorander

Designfakulteten har idag ett 50-tal doktorander från 17 olika högskolor och universitet. Ytterligare ett 20-tal har redan doktorerat. Våra doktoranders forskningsområden handlar bland mycket annat om industri-, tjänste- och interaktionsdesign liksom design management. Lär känna dem bättre här!

Jinyi Wangs bild
José Nuno Sampaios bild
Ulrica Bohnés bild
Bin Tina Zhus bild
Hanna Hasselqvists bild
Guido Hermanss bild
Helena Kjellgrens bild
Jennie Schaeffers bild

Designfakultetens medlemsinstitutioner

Designfakulteten är ett nationellt centrum för designforskning förlagt till KTH. Bland medlemsinstitutionerna finns de flesta stora svenska aktörerna inom designforskning.

Designfakulteten grundades i december 2007 med finansiering från Vetenskapsrådet och KTH. Dess främsta verksamhet är att driva en nationell forskarskola i design i samarbete med ett 20-tal institutioner runt om i Sverige.

Designfakulteten
KTH ITM
Institutionen för maskinkonstruktion
Brinellvägen 83-85
100 44 Stockholm

Kontaktpersoner

Föreståndarebo [dot] westerlund [at] konstfack [dot] se (Bo Westerlund)
StudierektorMaria [dot] Hellstrom [dot] reimer [at] mah [dot] se (Maria Hellström Reimer)
Informationsansvarigsushel [at] kth [dot] se (Susanne Helgeson)

 

 

 

Webb av Happiness