Designfakulteten är ett nationellt centrum för designforskning förlagt till KTH. Strävan är att utveckla design som kunskapsfält för att kunna möta sociala, ekonomiska och tekniska utmaningar i samhället på ett hållbart, innovativt och estetiskt medvetet sätt. I vår forskarskola deltar idag ett drygt 50-tal doktorander från våra många medlemsuniversitet och -högskolor runt om i landet.

Design angår oss alla, dagligen och överallt, privat och i det offentliga rummet. Design är i denna mening samhällets största kultursektor. Design är genom sin förnyelsekraft även avgörande för konkurrensförmågan i många branscher. Designforskning behövs för att design ska kunna utveckla sin kulturella och innovativa roll för framtidens komplexa och snabbt föränderliga omvärld med ökade krav på hållbar utveckling.

Grattis Lisbeth Svengren Holm,

som har utsetts till ny professor vid HDK genom Torsten och Wanja Söderbergs Professur i Design som delas mellan HDK och Handelshögskolan. Hon kommer som företrädare för centrumbildningen Business and Design Lab verka för att sätta Göteborgs universitet på kartan för internationell forskning inom design management, ett område inom vilket hon betraktas som pionjär. 
Lisbeth Svengren Holm är i grunden ekonomie doktor från Lunds universitet och har också varit verksam bland annat vid Stockholms universitet och Stiftelsen Svensk Industridesign. Hon kommer närmast från en tjänst som professor på Textilhögskolan i Borås där hon också var skolans länk till Designfakulteten.

Award winning theses by Loove and Li

Loove Broms and Li Jönsson have been awarded The Design Research Award 2014 for their theses. In Storyforming- experiments in creating discursive engagement between people, things, and environments Loove Broms explores how the design of artefacts can allow for series of events to occur, in order to create more meaningful experiences. Li Jönsson’s Design Events gives an excellent example of how to accommodate a designerly engagement, that doesn't contribute to a quick solution to a problem, but instead illustrates a practice that opens up alternative ways to understand, intervene and expand issues. Read the jury’s motivations here.

PhD Course Exploring Fieldwork:

A critical consideration of empirical methods and habits-of-mind in design research is a course that addresses the ‘field’ or site of ‘method’ in design-led research. Broadly, we are interested in exploring the back-and-forth interaction of research intentions and practices as these shape research outcomes (knowledge production). Through close readings and tentative ‘in situ’ field observations the course will tackle the interplay between ontology and method, or ‘habits of mind’ and design research practice. In the course, we will critically explore and consider forms of observation, documentation and operationalization; principles such as deduction and induction; hypothesis and facts; causality and emergence etc. Latest date of registration 31 January, 2015. Read more here.

Successful defence by Li and Adila

On November 7 Li Jönsson (our 23rd Doctor in Design) defended her PhD thesis Design Events: On explorations  of a non-anthropocentric framework in design in which events are introduced as a way of focusing away from traditional ways of approaching the objects of design. By that, the aim is to find better ways and give more justice to the interchanges and mutual transformations going on between various material bodies such as artefacts and humans. Also on November 7 Noor Adila Mohd Rajili defended her licentiate theses An Initial study of jewellery design practice: How designers make sense of their work. It's about identifying ‘what’ knowledge practitioners possess, ‘how’ they came by this knowledge and ‘how’ the knowledge is transferred into creative and innovative contributions in jewellery design.

Three professor positions at HDK

PARSE Professor in Design: In conjunction with the new PARSE artistic research platform, the University of Gothenburg is recruiting new professors to further develop the unique artistic research environments. Professor in Design specialising on interventions: Design interventions at HDK concerns how design and design processes - in dialogue with various actors and circumstances - work in their direct, actual and concrete contexts. Professor in Design specialising on design studies: Design Studies at HDK covers a broad field - from the reflecting practitioner’s knowledge formation concerning the design activity to the discussion and theory formation concerning design and design activities. Read and apply here.

Dela/spara Dela eller tipsa

The Art of Becoming a Design PhD – watch our video now!
Password: designfakulteten

Read the summary of the Design Faculty’s activities between 2008 and May 2014 as we are seeking funding for our continued existence.

And in Swedish:

Kalender

Här kan du se kommande händelser och events.
7 January 2015 - 9 January 2015
26 January 2015 - 27 January 2015

Lär känna Designfakultetens doktorander

Designfakulteten har idag ett 50-tal doktorander från 17 olika högskolor och universitet. Ytterligare ett 20-tal har redan doktorerat. Våra doktoranders forskningsområden handlar bland mycket annat om industri-, tjänste- och interaktionsdesign liksom design management. Lär känna dem bättre här!

Ann-Sofie Hartzéns bild
Madelene Larssons bild
Helena Tobiassons bild
Mahmoud Keshavarzs bild
Andrew Whitcombs bild
Helena Kjellgrens bild
Luca Simeones bild
Bin Tina Zhus bild

Designfakultetens medlemsinstitutioner

Designfakulteten är ett nationellt centrum för designforskning förlagt till KTH. Bland medlemsinstitutionerna finns de flesta stora svenska aktörerna inom designforskning.

Designfakulteten grundades i december 2007 med finansiering från Vetenskapsrådet och KTH. Dess främsta verksamhet är att driva en nationell forskarskola i design i samarbete med ett 20-tal institutioner runt om i Sverige.

Designfakulteten
KTH ITM
Institutionen för maskinkonstruktion
Brinellvägen 83-85
100 44 Stockholm

Kontaktpersoner

Föreståndarebo [dot] westerlund [at] konstfack [dot] se (Bo Westerlund)
StudierektorMaria [dot] Hellstrom [dot] reimer [at] mah [dot] se (Maria Hellström Reimer)
Informationsansvarigsushel [at] kth [dot] se (Susanne Helgeson)

 

 

 

Webb av Happiness