Designfakulteten är ett nationellt centrum för designforskning förlagt till KTH. Strävan är att utveckla design som kunskapsfält för att kunna möta sociala, ekonomiska och tekniska utmaningar i samhället på ett hållbart, innovativt och estetiskt medvetet sätt. I vår forskarskola deltar idag ett drygt 50-tal doktorander från våra många medlemsuniversitet och -högskolor runt om i landet.

Design angår oss alla, dagligen och överallt, privat och i det offentliga rummet. Design är i denna mening samhällets största kultursektor. Design är genom sin förnyelsekraft även avgörande för konkurrensförmågan i många branscher. Designforskning behövs för att design ska kunna utveckla sin kulturella och innovativa roll för framtidens komplexa och snabbt föränderliga omvärld med ökade krav på hållbar utveckling.

Rapport om designlabb att läsa!

Mötesplats Social Innovation har lanserat sin slutrapport om designlabb. Rapporten är en sammanställning av det arbete som de har gjort under 2014 där de tittat närmare på en globalt växande rörelse av designlabb som tacklar samhällsutmaningar. Mötesplats Social Innovation har undersökt hur design kan användas i allmänhet och labbformatet i synnerhet som en samverkansmodell för att vi ska kunna ta oss an komplexa utmaningar och utveckla sociala innovationer. Målet har varit att ta fram ett tydligt förslag för hur ett sådant designlabb skulle kunna byggas upp och drivas. Ladda ner rapporten här.

Welcome Danwei Tran Luciani,

who just joined the Design Faculty that currently has 54 students and 24 alumni. She has a position at the Department of Science and Technology, Linköping University, and her research topic is Design for immersive experiences. By conducting research through design Danwei Tran Luciani is trying to figure out what characteristics a sketching tool needs to have in order to support a creative process for professionals designing for an immersive experience. She's also investigating how to incorporate the non-linear aspect of sketching into content creation tools, how to sketch for interactions and what makes great collaborative sketching tools.

Three new PhD students, welcome!

The Design Faculty keeps attracting new students and we have the pleasure of welcoming Mia Hesselgren, Tim Overkamp and Stig Møller Hansen. Mia Hesselgren has a position at Green Leap at KTH and her research area is sustainable lifestyles. Industrial Design Engineer Tim Overkamp comes from Computer and Information Science at Linköping University where he’s studying service design and service implementation. Finally – our first Dane – Lecturer, Computational Designer Stig Møller Hansen from Aarhus University, Department of Aesthetics and Communication, Human and Information Technology, is researching on graphic design, computational thinking, toolmaking and code. Welcome!

Designing for Interactional Empowerment and Panel Session: IxD

Welcome to KTH for Anna Ståhls dissertation on Designing for Interactional Empowerment Friday 20 March and a unique opportunity to talk to some of the most influential IxD researchers later in the afternoon. Anna Ståhl’s thesis further defines how to reach Interactional Empowerment through design for users. Interactional Empowerment is an interaction design program within the general area of affective interaction, focusing on the users’ abil­ity to reflect, express themselves and engage in profound meaning-making. The panel discussion with leading IxD researchers Johan Redström, Erik Stolterman, Ramia Mazé and Jonas Löwgren, all closely connected to D!, will focus on research related to the shaping of interactive products and services, with a special focus on emerging interaction technologies and platforms.

Welcome to four research seminars,

before Helena Tobiasson’s PhD defense. At KTH, Friday March 13 in room 1625, Lindstedtsvägen 5, floor 6. The speakers are Professor Dag Svanaes, NTNU, Professor Christina Mörtberg, Linneaus university, Professor Kari Kuutti, university of Oulu, Finland and our Director – Professor Maria Hellström Reimer. Her talk, Tangible Thinking and Monetized Matter – the Ambiguous Alliances of Design Research will touch upon the increased differentiation and expansion of the idea and practice of ”design” and on what might be conceived as a germinating ambiguity as concerns the function of design; a notion that today might evoke mixed emotions. Read more about the content here.

Dela/spara Dela eller tipsa

Read the summary of the Design Faculty’s activities between 2008 and May 2014 as we are seeking funding for our continued existence.

And in Swedish:

Kalender

Här kan du se kommande händelser och events.

Lär känna Designfakultetens doktorander

Designfakulteten har idag ett 50-tal doktorander från 17 olika högskolor och universitet. Ytterligare ett 20-tal har redan doktorerat. Våra doktoranders forskningsområden handlar bland mycket annat om industri-, tjänste- och interaktionsdesign liksom design management. Lär känna dem bättre här!

Helena Kjellgrens bild
Jennie Schaeffers bild
Ann-Sofie Hartzéns bild
Magnus Enebergs bild
Karin Ehrnbergers bild
Lorenzo Davolis bild
Anders Emilsons bild
Lisa Malmbergs bild

Designfakulteten grundades i december 2007 med finansiering från Vetenskapsrådet och KTH. Dess främsta verksamhet är att driva en nationell forskarskola i design i samarbete med ett 20-tal institutioner runt om i Sverige.

Designfakulteten
KTH ITM
Institutionen för maskinkonstruktion
Brinellvägen 83-85
100 44 Stockholm

Kontaktpersoner

Föreståndare maria [dot] hellstrom [dot] reimer [at] mah [dot] se (Maria Hellström)
Informationsansvarig sushel [at] kth [dot] se (Susanne Helgeson)

Webb av Happiness