Designfakulteten är ett nationellt centrum för designforskning förlagt till KTH. Strävan är att utveckla design som kunskapsfält för att kunna möta sociala, ekonomiska och tekniska utmaningar i samhället på ett hållbart, innovativt och estetiskt medvetet sätt. I vår forskarskola deltar idag ett drygt 50-tal doktorander från våra många medlemsuniversitet och -högskolor runt om i landet.

Design angår oss alla, dagligen och överallt, privat och i det offentliga rummet. Design är i denna mening samhällets största kultursektor. Design är genom sin förnyelsekraft även avgörande för konkurrensförmågan i många branscher. Designforskning behövs för att design ska kunna utveckla sin kulturella och innovativa roll för framtidens komplexa och snabbt föränderliga omvärld med ökade krav på hållbar utveckling.

PhD Course Exploring Fieldwork:

A critical consideration of empirical methods and habits-of-mind in design research is a course that addresses the ‘field’ or site of ‘method’ in design-led research. Broadly, we are interested in exploring the back-and-forth interaction of research intentions and practices as these shape research outcomes (knowledge production). Through close readings and tentative ‘in situ’ field observations the course will tackle the interplay between ontology and method, or ‘habits of mind’ and design research practice. In the course, we will critically explore and consider forms of observation, documentation and operationalization; principles such as deduction and induction; hypothesis and facts; causality and emergence etc. Latest date of registration 31 January, 2015. Read more here.

Successful defence by Li and Adila

On November 7 Li Jönsson (our 23rd Doctor in Design) defended her PhD thesis Design Events: On explorations  of a non-anthropocentric framework in design in which events are introduced as a way of focusing away from traditional ways of approaching the objects of design. By that, the aim is to find better ways and give more justice to the interchanges and mutual transformations going on between various material bodies such as artefacts and humans. Also on November 7 Noor Adila Mohd Rajili defended her licentiate theses An Initial study of jewellery design practice: How designers make sense of their work. It's about identifying ‘what’ knowledge practitioners possess, ‘how’ they came by this knowledge and ‘how’ the knowledge is transferred into creative and innovative contributions in jewellery design.

Three professor positions at HDK

PARSE Professor in Design: In conjunction with the new PARSE artistic research platform, the University of Gothenburg is recruiting new professors to further develop the unique artistic research environments. Professor in Design specialising on interventions: Design interventions at HDK concerns how design and design processes - in dialogue with various actors and circumstances - work in their direct, actual and concrete contexts. Professor in Design specialising on design studies: Design Studies at HDK covers a broad field - from the reflecting practitioner’s knowledge formation concerning the design activity to the discussion and theory formation concerning design and design activities. Read and apply here.

Nyskapande avhandling vinner pris


Våra alumner Kristina Lindström och Åsa Ståhls gemensamma Patchworking Publics-in-the-Making. Design, Media and Public Engagement, skriven utifrån två olika ämnesingångar – interaktionsdesign samt medie- och kommunikations-vetenskap, vann Malmö högskolas pris för läsårets bästa avhandling. Att kunskap skapas gemensamt och alltid skapas i relation till något annat, är centralt i avhandlingen och juryn motiverar sitt beslut så här: ”Från författandet av förslag på avhandlingsprojekt, fram till slutlig avhandling har författarna konsekvent arbetat tillsammans. Detta är ingen tillfällighet, utan utgör en explicit kunskapsteoretisk positionering. De har i sin avhandling på ett elegant sätt ställt sina båda discipliner i dialog. De har på ett ledigt sätt rört sig mellan teori och praktik, liksom mellan vetenskap och konst, vilket också rönt internationell uppmärksamhet.” Stort grattis!

Daniel Kade's licentiate thesis

called “Towards Immersive Motion Capture Acting Design, Exploration and Development of an Augmented System Solution”, is up for defence at MDH in Västerås 31 October. Current and future animations seek for realistic motions to create a perception of authentic and human-like animations. A technology widely used for such purposes is motion capture. Acting for motion capture, as it is performed today, does not provide a natural acting environment. For this thesis, one goal was to conduct research by focusing on the question: What are the experiential qualities of immersion in an interactive system to create an immersive acting environment that supports motion capture actors. Read the abstract here.

Dela/spara Dela eller tipsa

The Art of Becoming a Design PhD – watch our video now!
Password: designfakulteten

Read the summary of the Design Faculty’s activities between 2008 and May 2014 as we are seeking funding for our continued existence.

And in Swedish:

Kalender

Här kan du se kommande händelser och events.
20 November 2014 - 21 November 2014
24 November 2014 - 26 November 2014
25 November 2014
25 November 2014
26 November 2014 - 27 November 2014

Lär känna Designfakultetens doktorander

Designfakulteten har idag ett 50-tal doktorander från 17 olika högskolor och universitet. Ytterligare ett 20-tal har redan doktorerat. Våra doktoranders forskningsområden handlar bland mycket annat om industri-, tjänste- och interaktionsdesign liksom design management. Lär känna dem bättre här!

Mahmoud Keshavarzs bild
Johanna Erikssons bild
Henrik Svarrer Larsens bild
Jennie Schaeffers bild
Mathias Nordvalls bild
Madelene Larssons bild
Ariana Amackers bild
Despina Christoforidous bild

Designfakultetens medlemsinstitutioner

Designfakulteten är ett nationellt centrum för designforskning förlagt till KTH. Bland medlemsinstitutionerna finns de flesta stora svenska aktörerna inom designforskning.

Designfakulteten grundades i december 2007 med finansiering från Vetenskapsrådet och KTH. Dess främsta verksamhet är att driva en nationell forskarskola i design i samarbete med ett 20-tal institutioner runt om i Sverige.

Designfakulteten
KTH ITM
Institutionen för maskinkonstruktion
Brinellvägen 83-85
100 44 Stockholm

Kontaktpersoner

Föreståndarebo [dot] westerlund [at] konstfack [dot] se (Bo Westerlund)
StudierektorMaria [dot] Hellstrom [dot] reimer [at] mah [dot] se (Maria Hellström Reimer)
Informationsansvarigsushel [at] kth [dot] se (Susanne Helgeson)

 

 

 

Webb av Happiness