Designfakulteten är ett nationellt centrum för designforskning förlagt till KTH. Strävan är att utveckla design som kunskapsfält för att kunna möta sociala, ekonomiska och tekniska utmaningar i samhället på ett hållbart, innovativt och estetiskt medvetet sätt. I vår forskarskola deltar idag ett drygt 50-tal doktorander från våra många medlemsuniversitet och -högskolor runt om i landet.

Design angår oss alla, dagligen och överallt, privat och i det offentliga rummet. Design är i denna mening samhällets största kultursektor. Design är genom sin förnyelsekraft även avgörande för konkurrensförmågan i många branscher. Designforskning behövs för att design ska kunna utveckla sin kulturella och innovativa roll för framtidens komplexa och snabbt föränderliga omvärld med ökade krav på hållbar utveckling.

Design for service för vår 16e doktor

Design och tjänsteinnovation är områden som ofta ägnar sig åt liknande uppgifter. Men hur kan de förstå varandra bättre? Den 4 april på HDK disputerade Katarina Wetter-Edman med avhandlingen Design for Service: A framework for exploring designers’ contribution as interpreter of users’ experience. Hon blev därmed vår 16e doktor i design och avhandlingen syftar till att förstå och underlätta den kommunikationen, bland annat genom det nya ramverket Design for Service. Den centrala frågan i avhandlingen är hur man kan förstå industridesignerns kunskap/praktik och dess funktion när den integreras på andra områden än traditionell produktdesign – och hur kan den då bidra till tjänsteinnovation? Läs mer här.

Get to know Homo Explorens at Mads Høbye’s PhD seminar,

and the defence of his dissertation Designing for Homo Explorens: Open Social Play in Performative Frames, at Ubåtshallen, Malmö University, March 28. The dissertation focuses on socially exploratory interaction between participants mediated through designed artifacts. It extends the Homo Ludens view of humans as playful creatures with the perspective of exploratory interaction. In the form of a Manifesto, four aspects are introduced which highlight important design dimensions to consider in Designing for Homo Explorens. Read the abstract and download the dissertation here.

Don’t miss Utopian talk-show line-up,

taking place at Moderna Museet in Malmö, 7 March, 17–20. It’s a participatory, discursive and performative work, entailing an international series of events in many different European cities. The hybrid talk-/game-show is exploring the notion of Utopia and is created by Sophie Warren and Jonathan Mosley. The event is co-curated by Nils Svensk of Moderna Museet, Maria Hellstrom Reimer of the Swedish Design Faculty for Design Research and Research Education, Gunnar Sandin and Fredrik Torisson of ResArc: Swedish Research School in Architecture. Read more and enjoy!

Social innovations attract!

D! was one of the hosts when Designing Publics, Publics Designing: Design roles in social innovation, was discussed at Konstfack, 28 January. Judging from the size of the audience the interest for the topic is huge. The effects of new practices such as service, transformation and social design roles expanding in society and the public sphere were highlighted as well as questions like: What roles may designers and the public have in social innovation? How to consider and collaborate with others in urban social innovation? How are problems framed and by whom, which publics and interests are considered? And what are the risks? See and read all about it here.

Congratulations to our two new Doctors in Design,

Kristina Lindström and Åsa Ståhl. Their dissertation Patchworking Publics-in-the-Making: Design, Media and Public Engagement, was successfully defended with Nina Wakeford, Reader in Sociology at Goldsmiths College, University of London, as examiner. This collaborative practice-based thesis is written across two disciplines: interaction design, and media and communication studies. Based on Threads – a Mobile Sewing Circle, a travelling exhibition in which participants are invited to embroider an SMS by hand and with an embroidery machine connected to a mobile phone, this thesis puts forward the concept of publics-in-the-making. The potentialities of publics-in-the-making is explored through the figuration of patchworking. Read the abstract here.

Dela/spara Dela eller tipsa

Kalender

Här kan du se kommande händelser och events.
9 April 2014 - 11 April 2014
24 April 2014 - 26 April 2014

Välj färgtema

Färger har psykologiska associationer och symboliska betydelser. Prova att uppleva vår webb i en annan kulör.

Designfakultetens internat

Här kan du läsa om kommande internat och se dokumentation från genomförda internat.

Läs mer

Lär känna Designfakultetens doktorander

Designfakulteten har idag ett 50-tal doktorander från 12 olika högskolor och universitet. Deras forskningsområden handlar bland mycket annat om industri-, tjänste- och interaktionsdesign liksom design management. Lär känna dem bättre här!

Lisa Malmbergs bild
Despina Christoforidous bild
Torbjörn Anderssons bild
Mads Høbyes bild
Mahmoud Keshavarzs bild
Susanne Frennerts bild
Anders Emilsons bild
Andrew Whitcombs bild

Designfakultetens medlemsinstitutioner

Designfakulteten är ett nationellt centrum för designforskning förlagt till KTH. Bland medlemsinstitutionerna finns de flesta stora svenska aktörerna inom designforskning.

Designfakulteten grundades i december 2007 med finansiering från Vetenskapsrådet och KTH. Dess främsta verksamhet är att driva en nationell forskarskola i design i samarbete med ett 20-tal institutioner runt om i Sverige.

Designfakulteten
KTH ITM
Institutionen för maskinkonstruktion
Brinellvägen 83-85
100 44 Stockholm

Kontaktpersoner

Föreståndarebo [dot] westerlund [at] konstfack [dot] se (Bo Westerlund)
StudierektorMaria [dot] Hellstrom [dot] reimer [at] mah [dot] se (Maria Hellström Reimer)
Informationsansvarigsushel [at] kth [dot] se (Susanne Helgeson)

 

 

 

Webb av Happiness