Forskning, avancerad praktik och utbildning i design

File 712

Loove Broms, PhD in Interaction Design, KTH Royal Institute of Technology, Storyforming: Experiments in creating discursive engagements between people, things, and environments, Sept 2014.

(Denna hemsida var aktuell t o m 151231, vänligen se den senaste nyheten på startsidan för mer information. This site was running until 31st December 2015, please se more info in the latest news article on the start page.)

Designfakulteten är ett nationellt centrum för designforskning förlagt till KTH. Strävan är att skapa en solid, kritisk och framtidsorinterad plattform för forskning, avancerad praktik och utbildning i design.

Designfakulteten grundades i december 2007 med finansiering från Vetenskapsrådet och KTH. Dess främsta verksamhet är att driva en nationell forskarskola i design i samarbete med ett 20-tal institutioner runt om i Sverige. Det övergripande syftet med forskarskolan är att etablera design som en akademisk disciplin genom att knyta an till både andra discipliner och designpraktikens specifika kunskapsområden. Till exempel designpraktikens förmåga att hantera komplexa och dynamiska problem med ett helhetsperspektiv på tekniska, estetiska och sociala aspekter.

Välkommen till forskarskolan

Forskarskolan är öppen för olika perspektiv på design och stödjer forskning både om design, för design och genom design. Olikheter och spänningar mellan olika ansatser och artefakter används för att skapa en kritiskt reflekterande och kreativ forskningsmiljö.

Forskarskolan har idag ett 50-tal doktorander med olika bakgrund inom till exempel design, arkitektur, teknik, ekonomi, mode eller pedagogik men alla har ett gemensamt fokus på designforskning.

Dela/spara Dela eller tipsa

Designfakultetens internat

Här kan du läsa om kommande internat och se dokumentation från genomförda internat.

Läs mer

Designfakulteten grundades i december 2007 med finansiering från Vetenskapsrådet och KTH. Dess främsta verksamhet är att driva en nationell forskarskola i design i samarbete med ett 20-tal institutioner runt om i Sverige.

Designfakulteten
KTH ITM
Institutionen för maskinkonstruktion
Brinellvägen 83-85
100 44 Stockholm

Kontaktpersoner

Föreståndare maria [dot] hellstrom [dot] reimer [at] mah [dot] se (Maria Hellström)
Informationsansvarig sushel [at] kth [dot] se (Susanne Helgeson)

Webb av Happiness