Transformation group

(This site was running until 31st December 2015, please se more info in the latest news article on the start page.)

A Transformation group was appointed by the Board in December 2014 with overall responsability for the strategic development of the Swedish Faculty for Design Research and Research Education (the Design Faculty) and its future operations starting 2016. 

The members are:

• Henric Benesch, PhD, Research Strategist, Göteborg University, HDK
• Stefan Holmlid, PhD and chair of D! board, Lecturer, Linköping University
• Johan Redström, Professor, Umeå Institute of Design
• Matilda Tham, Professor, Linneaus University
• Anders Warell, Professor, Lund University School of Industrial Design
• Åsa Wikberg-Nilsson, PhD and chair of D&R, Senior Lecturer, Luleå Institute of Technology

Dela/spara Dela eller tipsa

Designfakulteten grundades i december 2007 med finansiering från Vetenskapsrådet och KTH. Dess främsta verksamhet är att driva en nationell forskarskola i design i samarbete med ett 20-tal institutioner runt om i Sverige.

Designfakulteten
KTH ITM
Institutionen för maskinkonstruktion
Brinellvägen 83-85
100 44 Stockholm

Kontaktpersoner

Föreståndare maria [dot] hellstrom [dot] reimer [at] mah [dot] se (Maria Hellström)
Informationsansvarig sushel [at] kth [dot] se (Susanne Helgeson)

Webb av Happiness