Vår verksamhet: forskarskola och forskning inom design

File 711

Carl Jörgen Normark, PhD in Industrial Design/Interaction Design, Luleå University of Technology, The User as Interface Designer – Personalizable Vehicle User Interfaces, June 2014.

(Denna hemsida var aktuell t o m 151231, vänligen se den senaste nyheten på startsidan för mer information.)

Designfakulteten bedriver forskarutbildning i design samt stödjer utvecklingen inom designforskning. Vår kärnverksamhet är forskarutbildningen där vi i dagsläget har ett 50-tal doktorander inskrivna. 

Forskarskolan

Forskarskolan startade 2008 med 21 doktorander och har utökats med åtta nio personer per år. Forskarskolan ger dels en grundkurs i designforskning som en gemensam bas för alla doktorander inom ämnet oavsett bakgrund och forskningsområde. Utöver det finns fördjupningskurser inom speciella forskningsområden, metoder eller teoribildningar. Grundkursen planeras och leds av forskarskolans ledningsgrupp och löper under två år med fyra internat per år. Internaten äger rum på olika medlemsinstitutioner runtom i Sverige och syftar till att ge en inblick i de olika platser och kulturer där designforskning äger rum. Fördjupningskurserna ges av medlemsinstitutionerna, på deras initiativ eller på uppdrag från Designfakulteten. Det finns också möjlighet att starta projekt eller speciella intressegrupper, som då kan få ekonomiskt stöd från Designfakulteten. Läs mer om detta under respektive rubrik.

Forskningsinitiering

En viktig del av Designfakultetens verksamhet handlar om att verka för bättre finansieringsmöjligheter för doktorander och seniora forskare samt att verka för synliggörande och legitimering av forksningsområdet. Designfakulteten bedriver också en utåtriktad verksamhet genom seminarier och konferenser där vi informerar, diskuterar designforskning eller speciella frågor kring detta. Det kan handla om hur forskning ska komma in på mastersutbildningar i design eller riktad information till forskningsråden.

 

 

Dela/spara Dela eller tipsa

Designfakultetens internat

Här kan du läsa om kommande internat och se dokumentation från genomförda internat.

Läs mer

Designfakulteten grundades i december 2007 med finansiering från Vetenskapsrådet och KTH. Dess främsta verksamhet är att driva en nationell forskarskola i design i samarbete med ett 20-tal institutioner runt om i Sverige.

Designfakulteten
KTH ITM
Institutionen för maskinkonstruktion
Brinellvägen 83-85
100 44 Stockholm

Kontaktpersoner

Föreståndare maria [dot] hellstrom [dot] reimer [at] mah [dot] se (Maria Hellström)
Informationsansvarig sushel [at] kth [dot] se (Susanne Helgeson)

Webb av Happiness