Forskningsinitiering

(Denna hemsida var aktuell t o m 151231, vänligen se den senaste nyheten på startsidan för mer information.)

Syftet med Designfakultetens satsning på forskningsinitiering är dels att skapa en vetenskapsteoretisk underbyggnad som ger designforskningen legitimitet och dels att stödja utvecklingen av goda ansökningar. 

Designforskarskolan har varit ett viktigt steg för att etablera designforskningen. För att området skall fortsätta att utvecklas krävs dock bättre möjligheter att finansiera både doktorander och seniorforskare via projektmedel från forskningsråd.

När arbetet startade 2009 skapades tre arbetsgrupper; Design och social innovation, Designforskningens speciella teorier och metoder samt Designarbetets estetiska grunder. Dessa grupper har diskuterat både möjliga inriktningar och kvalitetsfrågor. Det resulterade bland annat i två större ansökningar till Vetenskapsrådet som dock fick avslag. För närvarande pågår en omprövning av strategin. Tanken är att genom exempel på möjliga problem att angripa och tänkbara ansatser konkretisera de olika slagen av designforskning och möjligheterna att samverka med både annan forskning och med designpraktiken.

Dela/spara Dela eller tipsa

Designfakulteten grundades i december 2007 med finansiering från Vetenskapsrådet och KTH. Dess främsta verksamhet är att driva en nationell forskarskola i design i samarbete med ett 20-tal institutioner runt om i Sverige.

Designfakulteten
KTH ITM
Institutionen för maskinkonstruktion
Brinellvägen 83-85
100 44 Stockholm

Kontaktpersoner

Föreståndare maria [dot] hellstrom [dot] reimer [at] mah [dot] se (Maria Hellström)
Informationsansvarig sushel [at] kth [dot] se (Susanne Helgeson)

Webb av Happiness