Courses at other schools

As a PhD student at Designfakulteten you have the possibility to attend to other courses than the ones we organize. See for instance:

ResArc course: Philosophies, more info to come...

Design Histories (at Umeå Institute of Design) please see document below

 

designhistories_courseplan_draft.docx
(190 kB)
Dela/spara Dela eller tipsa

Designfakulteten grundades i december 2007 med finansiering från Vetenskapsrådet och KTH. Dess främsta verksamhet är att driva en nationell forskarskola i design i samarbete med ett 20-tal institutioner runt om i Sverige.

Designfakulteten
KTH ITM
Institutionen för maskinkonstruktion
Brinellvägen 83-85
100 44 Stockholm

Kontaktpersoner

Föreståndare maria [dot] hellstrom [dot] reimer [at] mah [dot] se (Maria Hellström)
Informationsansvarig sushel [at] kth [dot] se (Susanne Helgeson)

Webb av Happiness