Nyhetsbrev

(Denna hemsida var aktuell t o m 151231, vänligen se den senaste nyheten på startsidan för mer information.)

Nyhetsbreven var tidigare ett av Designfakultetens sätt att hålla kontakt med och informera omvärlden om vad som händer i verksamheten. Sedan våren 2012 har nyhetsbreven ersatts av mailbaserade uppmaningar att gå in på hemsidan och läsa nyheterna på förstasidan. Detta med syftet att få våra intressenter att upptäcka sidan.

nyhetsbrev_november_2011.pdf
(146 kB)
nyhetsbrev_jun_2010_pdf.pdf
(169 kB)
nyhetsbrev_april_2011.pdf
(132 kB)
news_january_2011.pdf
(171 kB)
nyhetsbrev_jan_2011.pdf
(171 kB)
Dela/spara Dela eller tipsa

Vad är designforskning?

Designforskning koncentreras idag på designarbetets förmåga att skapa innovativa lösningar på komplexa problem och vidga individernas, företagens och samhällets ”möjlighetsrum”. Forskningen ger också egna bidrag till detta genom att kunskaper och innovationer från olika håll kopplas samman. En process som i sig resulterar i nya forskningsbaserade produkter, tjänster, system och miljöer samt mer kritiska, välförankrade och långsiktiga designprocesser.

Designfakulteten grundades i december 2007 med finansiering från Vetenskapsrådet och KTH. Dess främsta verksamhet är att driva en nationell forskarskola i design i samarbete med ett 20-tal institutioner runt om i Sverige.

Designfakulteten
KTH ITM
Institutionen för maskinkonstruktion
Brinellvägen 83-85
100 44 Stockholm

Kontaktpersoner

Föreståndare maria [dot] hellstrom [dot] reimer [at] mah [dot] se (Maria Hellström)
Informationsansvarig sushel [at] kth [dot] se (Susanne Helgeson)

Webb av Happiness