Seminarier och konferenser

(Denna hemsida var aktuell t o m 151231, vänligen se den senaste nyheten på startsidan för mer information.)

Designforskning är ett relativt nytt forskningsfält och det finns ett stort behov av information och diskussion. Designfakulteten arrangerar regelbundet seminarier, konferenser och föreläsningar i olika aktuella frågor.

Sedan starten har vi bland annat arrangerat en konferens om designforskning i samarbete med Arkitekturmuseet, ett seminarium om forskningsanknytning i masterutbildningar i design och ett annat om UKÄ:s kvalitetsgranskning av landets design- och konsthantverkshögskolor. Vi samarbetar också med Nordes som är ett mycket aktivt nordiskt nätverk för designforskning, www.nordes.org. Vartannat år arrangeras en konferens i designforskning och vartannat år en sommarskola. 

Dela/spara Dela eller tipsa

Designfakulteten grundades i december 2007 med finansiering från Vetenskapsrådet och KTH. Dess främsta verksamhet är att driva en nationell forskarskola i design i samarbete med ett 20-tal institutioner runt om i Sverige.

Designfakulteten
KTH ITM
Institutionen för maskinkonstruktion
Brinellvägen 83-85
100 44 Stockholm

Kontaktpersoner

Föreståndare maria [dot] hellstrom [dot] reimer [at] mah [dot] se (Maria Hellström)
Informationsansvarig sushel [at] kth [dot] se (Susanne Helgeson)

Webb av Happiness