Amanda Ericsson

Amanda Ericssons bild
Forskningsämne: 
Design Management
Titel på avhandling: 
Upcycling Textile Management
Beskrivning av avhandling: 

 

Ett aktionsbaserat forskningsprojekt som ska hitta och utveckla hållbara modeller för att förädla gamla textila material och av det tillverka nya modeprodukter.

I Sverige har det sedan länge funnits en stark medvetenhet om miljö och sociala förhållanden och dess koppling till konsumtion och produktion. Detta utgör en viktig del av nationens kultur och historia. Med avstamp i detta arv tillsammans med en global överblick undersöks och kartläggs möjliga alternativa produktionskedjor för utveckling av hållbart mode. I fokus står att finna nya koncept och att utveckla en kedja där gamla använda textila material förädlas genom design och visuell media till nya modeplagg. Visionen är att finna flexibla och mobila modeller som skall gå att tillämpa världen över.
Alternativa designprocesser och tillvägagångssätt för en effektiv och samhällsuppbyggande tillverkning utifrån befintligt överskott av gamla textila material och kläder undersöks. Genom såväl lokala som globala fältstudier och workshops samlas, delas och provas idéer. För dokumentation och arkivering samt för att nå ut till intressenter är visuell media, bland annat i form av fotografi och film av stor vikt. Detta för att också inspirera till förändring som kan omforma teorier till praktisk nytta. Detta innefattar utveckling av mobila och flexibla koncept och kommersiella utvecklingsmöjligheter kring produktion, design och handel med unika/one-of-a-kind modeplagg. 
Dela/spara Dela eller tipsa

Designfakulteten grundades i december 2007 med finansiering från Vetenskapsrådet och KTH. Dess främsta verksamhet är att driva en nationell forskarskola i design i samarbete med ett 20-tal institutioner runt om i Sverige.

Designfakulteten
KTH ITM
Institutionen för maskinkonstruktion
Brinellvägen 83-85
100 44 Stockholm

Kontaktpersoner

Föreståndare maria [dot] hellstrom [dot] reimer [at] mah [dot] se (Maria Hellström)
Informationsansvarig sushel [at] kth [dot] se (Susanne Helgeson)

Webb av Happiness