Bo Westerlund

Bo Westerlunds bild
Forskningsämne: 
Cooperative design
Titel på avhandling: 
Design Space Exploration: co-operative creation of proposals for desired interactions with future artefacts
Beskrivning av avhandling: 

Jag reflekterar över kooperativ design-workshoppar som jag har genomfört. Dessa utgår från deltagarnas erfarenheter, deras förkroppsligade kunskap.

Disputerad 2009-11-06, Människa-datorinteraktion, MDI, CSC, KTH

Dela/spara Dela eller tipsa

Designfakulteten grundades i december 2007 med finansiering från Vetenskapsrådet och KTH. Dess främsta verksamhet är att driva en nationell forskarskola i design i samarbete med ett 20-tal institutioner runt om i Sverige.

Designfakulteten
KTH ITM
Institutionen för maskinkonstruktion
Brinellvägen 83-85
100 44 Stockholm

Kontaktpersoner

Föreståndare maria [dot] hellstrom [dot] reimer [at] mah [dot] se (Maria Hellström)
Informationsansvarig sushel [at] kth [dot] se (Susanne Helgeson)

Webb av Happiness