Elisabet Yanagisawa Avén

Elisabet Yanagisawa Avéns bild
Forskningsämne: 
Design
Titel på avhandling: 
Varats mellanrum - interkulturellt perspektiv på konstnärlig kunskap
Beskrivning av avhandling: 

Elisabet Yanagisawa Avén är doktorand i design med konstnärligt-filosofiskt perspektiv. Hennes projekt har temat "Ytans avgrund". Hennes bakgrund är klädskapare, och i doktorandprojektet utarbetar hon ett alternativt tänkande kring kropp, medvetande och materia. Begrepp som hon utforskar är; emergens, tillblivelse, förändringsfilosofi, sensibilitet och närhetsvärde. Hon har, hösten 2011,kommit halvvägs i sitt doktorandprojekt och presenterar sitt arbete med titeln ”Det ansiktslösa framträdandet - en omskrivning av det haptiskt rumsliga”.

Den konkreta delen av människans existens, vår kropp beblandas med världens materia. I olika skalor möter vi texturer och håligheter, riktningar och linjer, flöden och tyngder - delikata differentieringar av ansiktslös mening, det vill säga med betoning på det icke-visuella: det haptiskt spatiala [rumsliga]. Affekter drar oss in och ut i kraftfält, hur kan vi nalkas dessa sensibiliteter?


Detta seminarium presenterar en möjlig tankestil som bygger på ett icke-västerländskt perspektiv på yta, och presenterar filosofiska begrepp från japansk estetik. De japanska/ öst-asiatiska begreppen diskuteras med hjälp av Deleuze, Irigaray och François Jullien.
 

Dela/spara Dela eller tipsa

Designfakulteten grundades i december 2007 med finansiering från Vetenskapsrådet och KTH. Dess främsta verksamhet är att driva en nationell forskarskola i design i samarbete med ett 20-tal institutioner runt om i Sverige.

Designfakulteten
KTH ITM
Institutionen för maskinkonstruktion
Brinellvägen 83-85
100 44 Stockholm

Kontaktpersoner

Föreståndare maria [dot] hellstrom [dot] reimer [at] mah [dot] se (Maria Hellström)
Informationsansvarig sushel [at] kth [dot] se (Susanne Helgeson)

Webb av Happiness