Karin Ehrnberger

Karin Ehrnbergers bild
Forskningsämne: 
Design som social aktör
Beskrivning av avhandling: 

Mitt forskningsfokus ligger på det sociala sammanhang i vilken design ingår som en av många aktörer. Genom att djupare ifrågasätta hur design påverkar användaren och användarens relation till sin omgivning, synliggörs rådande föreställningar kring hur ett samhälle ska fungera och individens roll i detta. Målet med avhandlingen är att visa på hur man genom att utgå från ett kritiskt helhetsperspektiv kan öppna upp för nya tankemönster och kreativa arbetsmetoder i designprocessen.

Dela/spara Dela eller tipsa

Designfakulteten grundades i december 2007 med finansiering från Vetenskapsrådet och KTH. Dess främsta verksamhet är att driva en nationell forskarskola i design i samarbete med ett 20-tal institutioner runt om i Sverige.

Designfakulteten
KTH ITM
Institutionen för maskinkonstruktion
Brinellvägen 83-85
100 44 Stockholm

Kontaktpersoner

Föreståndare maria [dot] hellstrom [dot] reimer [at] mah [dot] se (Maria Hellström)
Informationsansvarig sushel [at] kth [dot] se (Susanne Helgeson)

Webb av Happiness