Katarina Wetter Edman

Katarina Wetter Edmans bild
Forskningsämne: 
Industridesign / Tjänstedesign
Titel på avhandling: 
Designmethods for improved service innovation
Beskrivning av avhandling: 
DESIGN FOR SERVICE – ETT RAMVERK FÖR BÄTTRE TJÄNSTER
 

Design och tjänsteinnovation är områden som ofta ägnar sig åt liknande uppgifter. Men hur kan de förstå varandra bättre? Den 4 april disputerar Katarina Wetter-Edman med en avhandling som syftar till att förstå och underlätta den kommunikationen, bland annat genom det nya ramverket Design for Service. 

Hur kan man förstå industridesignerns kunskap och praktik och dess funktion när den integreras på andra områden än traditionell produktdesign – och hur kan den då bidra till tjänsteinnovation? Det är en fråga som drivit Katarina Wetter-Edmans doktorandarbete och det är också det centrala i hennes avhandling, som syftar till att stärka relationerna och underlätta kommunikationen mellan design- och tjänstelogikforskning. Detta genom ett nytt ramverk, Design for Service, som ger de två disciplinerna ett gemensamt vokabulär. Avhandlingen sätter fokus på användarnas roll och kunskap i utvecklandet av en tjänst, och hur designern som mellanhand tolkar användarens upplevelser och erfarenheter av densamma.

– I avhandlingen blir design ett förhållningssätt till innovation. På så vis ser vi att ramverket tillåter att det riktigt designmässiga får utrymme. Om vi pratar om att design är centralt för att förstå användarna och kan  beskriva det med företagsekonomiska termer så är det lättare att förstå för dem som kommer ur den disciplinen, säger Katarina Wetter-Edman.

Avhandlingen bygger på teoretiska jämförelser och undersökningar på fältet. Centralt i avhandlingen är ett tio månader långt samarbete mellan en designbyrå och ett industriföretag, som doktoranden studerat med hjälp av etnografiskt inspirerande metoder.

Katarina Wetter-Edman är doktorand vid HDK i Göteborg. Hon utbildade sig till industridesigner vid HDK och tog examen 2001. Hon arbetade bland annat som designer på BRIO och medverkade i det nationella projektet Förpackningen som värdeskapare innan hon återvände till HDK som doktorand 2009. Vid sidan av sin doktorandtjänst undervisar Katarina Wetter Edman också inom tjänstedesign och user driven innovation både i Göteborg och på Karlstads universitet. Hennes avhandlingsarbete är genomfört i samarbete med Centrum för Tjänsteforskning, Karlstad universitet.

 

TID: Disputation 4 april klockan 13. Disputationen hålls på engelska. Välkommen!

Avhandlingens titel: ”Design for Service: A framework for exploring designers’ contribution as interpreter of users’ experience”. 

PLATS: Aulan, HDK, Kristinelundsgatan 6-8, Göteborg. 

OPPONENT: Professor Anna Meroni, Politecnico di Milano. 

BETYGSKOMMITTÉ: Professor Steve Vargo, University of Hawaii at Manoa, Professor Mike Press, University of Dundee, Dr. Lena Hansson, Göteborgs universitet. 
 
Glöm inte att ange fotografens namn när du använder bilden. 
 
FÖR RECENSIONSEXEMPLAR AV AVHANDLINGEN, KONTAKTA: Joanna Wahlsten, joanna [dot] wahlsten [at] hdk [dot] gu [dot] se, 031-786 24 90. Avhandlingen finns även att ladda ner här: https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/35362
 
FÖR MER INFORMATION OM AVHANDLINGEN OCH INTERVJU, KONTAKTA:

Katarina Wetter-Edman, 070-645 70 71, katarina [dot] w [dot] edman [at] gri [dot] gu [dot] seKeyword: Service design, Industrial design, user involvement, design methods, boundary objects.

Design methods for improved service innovation The intention of this project is to study how methods and tools used in the field of industrial design can be used to increase the efficiency of user involvement in early phases of service development processes. The project considers methods to be platforms for communication for the actors involved in the development process. Design methods build on a frequent and well thought-out customer interaction and use different tools of visualisation (British English) and boundary objects in the communication between the designer and the user. The aim of these studies is two-folded: firstly, a theoretical reflection regarding the possibility to use industrial design methods within service innovation, and secondly to more specifically adapt the design methods to suit the specific needs of service design. The project plan comprises participatory observations of user involvement situations; these will be used to describe and reflect on the attitudes of different competencies in regard to the customer/user. The results will be the basis for a number of experiments, in which we further develop and implement design methods in different field experiments where the participating partners' users and customers are involved. Our objective is to develop methods with a high level of user involvement where the user experience is the driving force for new service innovation.

Read Katarina Wetter Edmans lic. thwesis here:

Dela/spara Dela eller tipsa

Designfakulteten grundades i december 2007 med finansiering från Vetenskapsrådet och KTH. Dess främsta verksamhet är att driva en nationell forskarskola i design i samarbete med ett 20-tal institutioner runt om i Sverige.

Designfakulteten
KTH ITM
Institutionen för maskinkonstruktion
Brinellvägen 83-85
100 44 Stockholm

Kontaktpersoner

Föreståndare maria [dot] hellstrom [dot] reimer [at] mah [dot] se (Maria Hellström)
Informationsansvarig sushel [at] kth [dot] se (Susanne Helgeson)

Webb av Happiness