Kersti Sandin Bülow

Kersti Sandin-Bülows bild
Forskningsämne: 
Design – rumsgestaltning/inredningsarkitektur
Titel på avhandling: 
Arbetsplatsens möten – spatiala mellanrum för gränsöverskridande dialog
Beskrivning av avhandling: 

Projektet utgår från studier av mötets kultur och form på olika arbetsplatser. Mötesplatser utgör sociala arenor där normer och värderingar förmedlas mellan arbetskamrater men också mellan ledning och medarbetare. I dessa mellanrum formas det sociala kitt som definierar arbetsplatsens inre kultur. Syftet med projektet är att utveckla modeller för mötesrum som utvecklar mötets form och innehåll. I projektet analyseras, utvecklas, prövas samt utvärderas olika modeller för rumsgestaltning och utformning av kompletterande artefakter.

Forskningen vill också belysa hur design och arkitektur kan utgöra ett kraftfullt och värdeskapande ledarskapsverktyg - spatialt styrmedel - för ledningen av ett företag när visioner och förändringsarbete implementeras. Och därmed ingå som en del av ett utökat designmanagement begrepp.

Forskningen är kopplad till projektet "Passionen för det reala" och delprojektet Kök vid Konstnärligafakultetet/GU. Inom ramen för projektet studeras "Köket - en metafor för arbetsplatsens fria mötesrum". Ett rum som kanske är det mest laddade rummet på ett företaget.

Problematiken i projektet är tvärvetenskaplig till sin karaktär och kommer att tangera etnologisk, beteendevetenskaplig, utbildnings och organisationsteoretiska områden.

Målgrupp för avhandlingsarbetet:

Forskare, arbetslivsorganisationer, arkitekter, återförsäljare och inköpare/offentlig miljö, möbel- och köksproducenter, vitvaruproducenter, mat och dryck/automatleverantörer, byggherrar och fastighetsutvecklare.

Dela/spara Dela eller tipsa

Designfakulteten grundades i december 2007 med finansiering från Vetenskapsrådet och KTH. Dess främsta verksamhet är att driva en nationell forskarskola i design i samarbete med ett 20-tal institutioner runt om i Sverige.

Designfakulteten
KTH ITM
Institutionen för maskinkonstruktion
Brinellvägen 83-85
100 44 Stockholm

Kontaktpersoner

Föreståndare maria [dot] hellstrom [dot] reimer [at] mah [dot] se (Maria Hellström)
Informationsansvarig sushel [at] kth [dot] se (Susanne Helgeson)

Webb av Happiness