Linus de Petris

Linus de Petriss bild
Forskningsämne: 
Technoscience studies
Titel på avhandling: 
Design in Ӕffective Surroundings
Beskrivning av avhandling: 

My research focus on media technologies. The (onto)epistemological approach is influenced by feminist technoscience. By combining design methodologies and action research in digital-physical surroundings, I aim to diffract the reality production of media technological practices with concepts such as anticipation, æffect and landing sites.

Dela/spara Dela eller tipsa

Designfakulteten grundades i december 2007 med finansiering från Vetenskapsrådet och KTH. Dess främsta verksamhet är att driva en nationell forskarskola i design i samarbete med ett 20-tal institutioner runt om i Sverige.

Designfakulteten
KTH ITM
Institutionen för maskinkonstruktion
Brinellvägen 83-85
100 44 Stockholm

Kontaktpersoner

Föreståndare maria [dot] hellstrom [dot] reimer [at] mah [dot] se (Maria Hellström)
Informationsansvarig sushel [at] kth [dot] se (Susanne Helgeson)

Webb av Happiness