Susanne Frennert

Susanne Frennerts bild
Forskningsämne: 
Human-Robot interaction, gerontechnology, human factors
Beskrivning av avhandling: 

Som en del av min forsking deltar jag i två EU projekt; GIRAFF+ och HOBBIT.
GIRAFF+ Projektet - Combining social interaction and long term monitoring for promoting independent living, finansieras inom EUs sjunde ramprogram. Projektet ingår i den del som är inriktad på smarta och själv-anpassade miljöer, som kan bidra till att underlätta för äldre personer som väljer att bo kvar i ordinärt boende och ge det stöd äldre personer behöver i sin vardag (FP/-ICT-2011-7). Projektet syftar till att med robotteknik stödja äldre människors behov av kommunikation, trygghet och säkerhet och underlätta tidig upptäckt av hälsomässiga förändringar.

"HOBBIT - The Mutual Care Robot" (Svenska: "HOBBIT - En robot för ömsesidigt omhändertagande i äldre personers hem") finansieras inom EUs sjunde ramprogram och syftar till att i nära kontakter med äldre personer ta fram önskemål om ett robothjälpmedel och utveckla en robot som kan bidra till att äldre personer får möjlighet att kunna bo kvar hemma med en fungerande vardag.
Roboten skall bland annat kunna hjälpa till att undvika fallolyckor (larma vid behov), kunna följa och guida personen i hemmet, kunna lära sig utseendet på olika föremål och gripa och transportera dem och även fylla en social funktion som upprätthåller rutiner och påminner på ett trevligt sätt vid avvikelser.

Det unika i detta projekt är att försöka hitta de egenskaper hos roboten som triggar en relation och ett ömsesidigt omhändertagande (Mutual Care) mellan den äldre personen och roboten. Roboten skall uppfattas och agera lite som ett husdjur, som behöver en del omvårdnad men som också ger stöd och hjälp åt den äldre personen. Vi vill åstadkomma en stark anknytning mellan användaren och roboten och därmed skapa en högre acceptans för roboten jämfört med tidigare angreppssätt inom detta område där fokus i huvudsak har varit på robotens funktion. Kommunikationen med roboten sker bland annat med tal och gester och roboten kommer att fråga och be om förtydliganden när den inte förstår och på så sätt lära sig hur den skall bete sig.

Dela/spara Dela eller tipsa

Designfakulteten grundades i december 2007 med finansiering från Vetenskapsrådet och KTH. Dess främsta verksamhet är att driva en nationell forskarskola i design i samarbete med ett 20-tal institutioner runt om i Sverige.

Designfakulteten
KTH ITM
Institutionen för maskinkonstruktion
Brinellvägen 83-85
100 44 Stockholm

Kontaktpersoner

Föreståndare maria [dot] hellstrom [dot] reimer [at] mah [dot] se (Maria Hellström)
Informationsansvarig sushel [at] kth [dot] se (Susanne Helgeson)

Webb av Happiness