Thomas Laurien

Thomas Lauriens bild
Forskningsämne: 
Design / Ytans formbegrepp
Titel på avhandling: 
Händelser på ytan
Beskrivning av avhandling: 

Alla artefakter och byggnader vi skapar och möter har ytor. Ytorna är det enda vi egentligen kan se och ta på och är därför viktiga för meningsskapandet. Som doktorand inom ramen för konstnärlig forskning arbetar jag med ett projekt kretsande kring görandet och erfarandet av händelser på ytan. Därmed handlar projektet även väsentligen om begrepp och begreppsbildning. Det handlar också om hur begrepp rör sig mellan kulturella kontexter och hur detta påverkar en praktik och dess utövare. I centrum för mina undersökningar och reflektioner står ett antal japanska formbegrepp. Avhandlingen kommer i betydande omfattning att bestå av gestaltande delar. Förhoppningen är att kunna inspirera andra praktiker genom att i handling visa på möjligheterna med begreppen.

Dela/spara Dela eller tipsa

Designfakulteten grundades i december 2007 med finansiering från Vetenskapsrådet och KTH. Dess främsta verksamhet är att driva en nationell forskarskola i design i samarbete med ett 20-tal institutioner runt om i Sverige.

Designfakulteten
KTH ITM
Institutionen för maskinkonstruktion
Brinellvägen 83-85
100 44 Stockholm

Kontaktpersoner

Föreståndare maria [dot] hellstrom [dot] reimer [at] mah [dot] se (Maria Hellström)
Informationsansvarig sushel [at] kth [dot] se (Susanne Helgeson)

Webb av Happiness