Ulrika Wänström Lindh

Ulrika Wänström Lindhs bild
Forskningsämne: 
Design
Titel på avhandling: 
Light shapes spaces
Beskrivning av avhandling: 

 

Hi, I finished my PhD thesis 13/12 2012. Link to thesis: https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/31448

I now begin a new job as a teacher/researcher in lighting design at Jönköping School of Engineering, Jönköping University, Department of Civil Engineering/Lighting Design.

You can reach med there at ulrika [dot] wanstrom-lindh [at] jth [dot] hj [dot] se

http://hj.se/jth/en.html

 

Forskningsprojektet utgörs till största delen av visuella observationer och experiment i rum där effekten av ljusets fördelning, placering och riktning i rummet studeras i relation till rummets upplevda form och atmosfär. Dessutom utforskas begrepp som rum, rumslighet och rymd i relation till belysning. Genom praktiska och experimentella studier där begreppen omslutenhet, inneslutenhet, utestängande och djup är centrala studeras hur rum kan skapas, förstärkas eller förminskas med ljus. Rumsstudierna tillsammans med begreppsutvecklingen innebär ett sökande efter ljusets grammatik som ljusdesignerns verktygslåda.
De forskningsmetoder som jag använder och kommer att använda är: hermaneutiska reflektioner (Gadamer, 2004; Merleau-Ponty, 2006; Riceour, 2007), fenomenologiska observationer (Depraz, et al., 2003; Ihde, 2000) skalmodellsstudier samt fallstudier (Case Study) kombinerade med en quasi-experimentell ansats (Groat & Wang, 2002; Yin, 2003). I empiriinsamlingen ingår bland annat frågeformulär, djupintervjuer (Kvale, 1997) och att försökspersoner själva får skissa (Branzell, 1976; Lynch, 1960) Avhandlingsprojektet planeras att under oktober 2010 mynna ut i ett gestaltningsprojekt – en fullskalelaboration i samband med Lights in Alingsås, där hypoteser från mina tidigare studier om ljus i rum prövas genom ”research by design” (Grillner, et al., 2005) samt utvärderas av försökspersoner.

Läs mera om Ulrikas projekt under LIghts in Alingsås i pdf:en här nedan, ett projekt hon erhöll ett bidrag från Designfakulteten för att realisera.

Dela/spara Dela eller tipsa

Designfakulteten grundades i december 2007 med finansiering från Vetenskapsrådet och KTH. Dess främsta verksamhet är att driva en nationell forskarskola i design i samarbete med ett 20-tal institutioner runt om i Sverige.

Designfakulteten
KTH ITM
Institutionen för maskinkonstruktion
Brinellvägen 83-85
100 44 Stockholm

Kontaktpersoner

Föreståndare maria [dot] hellstrom [dot] reimer [at] mah [dot] se (Maria Hellström)
Informationsansvarig sushel [at] kth [dot] se (Susanne Helgeson)

Webb av Happiness