Design lönar sig!

Ulla Johansson är professor i design management samt föreståndare för Business & Design Lab på Handelshögskolan och HDK vid Göteborgs universitet. Här skriver hon om en omfattamnde utvärdering av nio utvecklingsprojekt med designfokus som mellan 2003 och 2005 drevs av Svid och finansierade av Näringsdepartementet. Resultatet är tydligt, design lönar sig! Lönsamheten varierade dock stort mellan olika företag och branscher. Därför, menar Johansson, behövs mer forskning och en större kontakt mellan akademi och näringsliv om design, både som teori och praktik.

Design lönar sig!
(237 kB)
Dela/spara Dela eller tipsa

Designfakulteten grundades i december 2007 med finansiering från Vetenskapsrådet och KTH. Dess främsta verksamhet är att driva en nationell forskarskola i design i samarbete med ett 20-tal institutioner runt om i Sverige.

Designfakulteten
KTH ITM
Institutionen för maskinkonstruktion
Brinellvägen 83-85
100 44 Stockholm

Kontaktpersoner

Föreståndare maria [dot] hellstrom [dot] reimer [at] mah [dot] se (Maria Hellström)
Informationsansvarig sushel [at] kth [dot] se (Susanne Helgeson)

Webb av Happiness