Design och innovation

Hur förhåller sig innovation, design och teknik till varandra? Industridesignern Håkan Edeholt har satt dessa områden i system och undersökt deras utgångspunkter, målsättning och ansatser i ett försök att nå svaret på frågan och se vad de kan bidra med. Han menar att innovationsforskning har mycket att lära av hur designern arbetar.

Design och innovation
(154 kB)
Dela/spara Dela eller tipsa

Designfakulteten grundades i december 2007 med finansiering från Vetenskapsrådet och KTH. Dess främsta verksamhet är att driva en nationell forskarskola i design i samarbete med ett 20-tal institutioner runt om i Sverige.

Designfakulteten
KTH ITM
Institutionen för maskinkonstruktion
Brinellvägen 83-85
100 44 Stockholm

Kontaktpersoner

Föreståndare maria [dot] hellstrom [dot] reimer [at] mah [dot] se (Maria Hellström)
Informationsansvarig sushel [at] kth [dot] se (Susanne Helgeson)

Webb av Happiness