Designtänkande

Erik Stolterman, professor i interaktionsdesign, menar att designtänkande måste förstås och värderas i relation till sin egen måttstock, inte i relation till någon annan tanketradition med helt andra förutsättningar och syften. Han menar att vi bör se design som en tradition av mänsklig aktivitet som förenar tanke och hand. Detta kan te sig oproblematiskt men har enorma konsekvenser för designforskning, designutbildning och designarbete.

Designtänkande
(61 kB)
Dela/spara Dela eller tipsa

Designfakulteten grundades i december 2007 med finansiering från Vetenskapsrådet och KTH. Dess främsta verksamhet är att driva en nationell forskarskola i design i samarbete med ett 20-tal institutioner runt om i Sverige.

Designfakulteten
KTH ITM
Institutionen för maskinkonstruktion
Brinellvägen 83-85
100 44 Stockholm

Kontaktpersoner

Föreståndare maria [dot] hellstrom [dot] reimer [at] mah [dot] se (Maria Hellström)
Informationsansvarig sushel [at] kth [dot] se (Susanne Helgeson)

Webb av Happiness