Energi som syns

Miljöproblem och energieffektivisering är två komplexa frågor. Hur kan designerns speciella kompetens bidra till en mer hållbar utveckling? Industridesignern Sara Ilstedt beskriver ett forskningsprojekt där man genom design vill skapa medvetenhet om energikonsumtionen i hemmet. Projektet har resulterat i en rad designprototyper som på olika sätt visualiserar eller gör oss uppmärksamma på elanvändning. Här används vardagsföremål som ett gränssnitt till komplexa och svårgripbara frågor.

08_Sara_Ilstedt_STATIC.pdf
(388 kB)
Dela/spara Dela eller tipsa

Designfakulteten grundades i december 2007 med finansiering från Vetenskapsrådet och KTH. Dess främsta verksamhet är att driva en nationell forskarskola i design i samarbete med ett 20-tal institutioner runt om i Sverige.

Designfakulteten
KTH ITM
Institutionen för maskinkonstruktion
Brinellvägen 83-85
100 44 Stockholm

Kontaktpersoner

Föreståndare maria [dot] hellstrom [dot] reimer [at] mah [dot] se (Maria Hellström)
Informationsansvarig sushel [at] kth [dot] se (Susanne Helgeson)

Webb av Happiness