Konst, design och forskning

Många har försökt komma åt designbegreppet genom olika typer av sofistikerade definitioner, men dess komplexitet är så stor och användningarna så många att det är svårt att nå entydighet. Ännu svårare är det att skapa klarhet om designforskning. Designprofessorn och arkitekten Peter Ullmark tar sig an detta genom att se på den konkreta praktiken i varje fält. Vad gör egentligen en konstnär, en designer och en forskare?

Konst, design och forskning
(164 kB)
Dela/spara Dela eller tipsa

Designfakulteten grundades i december 2007 med finansiering från Vetenskapsrådet och KTH. Dess främsta verksamhet är att driva en nationell forskarskola i design i samarbete med ett 20-tal institutioner runt om i Sverige.

Designfakulteten
KTH ITM
Institutionen för maskinkonstruktion
Brinellvägen 83-85
100 44 Stockholm

Kontaktpersoner

Föreståndare maria [dot] hellstrom [dot] reimer [at] mah [dot] se (Maria Hellström)
Informationsansvarig sushel [at] kth [dot] se (Susanne Helgeson)

Webb av Happiness