Om önskemål

Industridesignern Bo Westerlund har arbetat med workshopmetoder inom deltagande design i många år. Han beskriver hur innovation föds ur synbart slumpvisa möten mellan mänskligt behov och tillgänglig teknik, men också hur man kan arbeta mer systematiskt med metoder som synliggör nya möjligheter. Här spelar designprototypen en viktig roll. Den artikulerar och konkretiserar idéer, samt medverkar till att erfarenheter delas mellan deltagarna i gruppen.

Om önskemål
(310 kB)
Dela/spara Dela eller tipsa

Designfakulteten grundades i december 2007 med finansiering från Vetenskapsrådet och KTH. Dess främsta verksamhet är att driva en nationell forskarskola i design i samarbete med ett 20-tal institutioner runt om i Sverige.

Designfakulteten
KTH ITM
Institutionen för maskinkonstruktion
Brinellvägen 83-85
100 44 Stockholm

Kontaktpersoner

Föreståndare maria [dot] hellstrom [dot] reimer [at] mah [dot] se (Maria Hellström)
Informationsansvarig sushel [at] kth [dot] se (Susanne Helgeson)

Webb av Happiness