Films

(Denna hemsida var aktuell t o m 151231, vänligen se den senaste nyheten på startsidan för mer information. This site was running until 31st December 2015, please se more info in the latest news article on the start page.)

See the film The Art of Becoming a Design PhD. The password is: designfakulteten

Se filmerna från vår konferens om designforskning som ägde rum på Arkitekturmuseet den 22 april 2010.

Och här klickar du för filmerna från vår Design Research Day på Konstfack den 18 november 2010.

 

 Dela/spara Dela eller tipsa

Designfakulteten grundades i december 2007 med finansiering från Vetenskapsrådet och KTH. Dess främsta verksamhet är att driva en nationell forskarskola i design i samarbete med ett 20-tal institutioner runt om i Sverige.

Designfakulteten
KTH ITM
Institutionen för maskinkonstruktion
Brinellvägen 83-85
100 44 Stockholm

Kontaktpersoner

Föreståndare maria [dot] hellstrom [dot] reimer [at] mah [dot] se (Maria Hellström)
Informationsansvarig sushel [at] kth [dot] se (Susanne Helgeson)

Webb av Happiness