Litteraturlista

(Denna hemsida var aktuell t o m 151231, vänligen se den senaste nyheten på startsidan för mer information.)

Ett urval av nedanstående titlar används vid Designfakultetens internat.

Engelska:

Binder T. et al (2011). Design Things. A.Telier.

Buchanan, R. (1992). Wicked problems in design thinking. Design Issues, 8(2), 5-21.

v Busch O (2009): Fashion-able – hactivism and engaged fashion design. Art Monitor Göteborg University

Cross, N. (2001). Designerly ways of knowing: Design discipline versus design science. Design Studies, 17(3), 49-55

Czarniawska B (2007): Shadowing and other techniques for doing fieldwork in modern societies. Liber. Malmö.

Deleuze G, Guattari A (1987): A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia. Univeristy of Minnesota Press..

Dewey, J. (1934). Art as Experience. New York. Penguin Group Inc.

Dunne A (1999)): Herzian Tales: Electronic products, aesthetic experience and critical designs. Royal College of Art . London

Ehn P (1988): Work Oriented Design of Computer Artifacts. A&W Stockholm

Evans B et al eds (1982) : Changing Design. Wiley Chichester. England.

Frayling C (1993): Research in Art and Design. Royal College of Art Research papers. London Hellström M (2006)

Gaver W, Pacenti E (1999) Cultural Probes. Interactions January & February. New York.

Gibson J (1979): The Ecological Approach to Visual Perception. Houghton Mifflin. Boston.

Gedenryd H (1998): How designers work. Making sense of Authetic Cognitive Activities. Cognitive studies No 75. Lund University

Grosz E (1999): Becomings: Explorations in time, memory and futures. Cornell Univeristy Press New York.

Goffman E (1986): Frame analysis: An Essay on the Organization of experiences. Northeastern Univeristy Press. Bosten

Harraway D J (1997): ModestWitness@Second milleniumFemaleMan. Routledge New York

Jegou F, Manzini E (2008): Collaborative Services. Social innovation and design for sustainability. City Italy Edizioni POLL.design.

Jones, C., Thornley, D. eds (1963). Conference on Design Methods. Oxford England Pergamon.

Koskinen, I. et al (2011). Design Research Through Practice - From the Lab, Field, and Showroom. Morgan Kaufmann.

Krippendorff, K. (2006). The semantic turn: A new foundation for design. Boca Raton: Taylor & Francis.

Laurel, B. (2003). Design research: Methods and perspectives. Cambridge, MA: MIT Press.

Lawson, B. (1980). How Designers Think. London. Architectural Press

Lawson, B. (2005). How designers think: The design process demystified. Boston: Architectural Press.

Moggridge B (2007): Designing interactions. Cambridge MA MIT press Boston USA. Molander B (1993)

Nelson, H., & Stolterman, E. (2003). The design way: Intentional change in an unpredictable world. Englewood Cliffs, NJ: Educational Technology Publications.

Rittel, H. W., & Webber, M. M. (1974). Dilemmas in general theory of planning. Design Research and Methods, 8(1), 31-39.

Schön, D. A. (1983). The reflective practitioner. New York: Basic Books.

Schön, D.A. (1987). Educating the Reflective Practitioner. San Francisco Jossey-Bass Inc., Publishers

Simon, H. (1969). The science of the artificial. Cambridge. MA: MIT Press.

Thackara, J. (2005). In the bubble: Designing in a complex world. Cambridge, MA: MIT Press.

Ullmark, P. (2008). A Science of the Possible in (Re)searching the Digital Bauhaus. Springer-Verlag. London

Yin, R. K. (1984). Case Study Research – Design and Methods. Sage publications USA

 

Svenska

Castoriadis C. (1995): Filosofi, politik, autonomi. Brutus Östlings Bokkförlag Symposium Stockholm/Stehag

Edeholt H. (2004): Design, innovation och andra paradoxer - om förändring satt i system. Chalmers Arkitektur Göteborg

Ehn P. (1988): Work Oriented Design of Computer Artifacts. A&W Stockholm

Ehn P (2008): Johannisson B et al (2008): Gemensamt kunskapande – den interaktiva forskningens praktik. Växjö

Hellström M (2006): Steal this Place. Sveriges Lantbruksuniversitet Alnarp.

Ilstedt S et al red (2007): Under ytan: En antologi om desigforskning. Raster förlag/SVID Stockholm.

Lundequist J (1995): Design och produktutveckling. Metoder och begrepp. Studentlitteratur 1995.

Molander B (1993): Kunskap i handling. Daidalos Göteborg.

Rosengren M (2003): Doxologi – en essä om kunskap. Rhetor förlag.

Rosengren M (2003): För en dödlig som ni vet är största faran säkerhet.

Rorty (1999): Hopp i stället för kunskap. Tre föreläsningar om pragmatism. Daidalos Uddevalla

Ullmark P (2004): Vad är det för speciellt med designforskning. Vetenskapsrådets årsbok för konstnärlig forskning 2005

Wijkman, A. och Rockström, J. (2010). Den stora förnekelsen. Medströms bokförlag.

Dela/spara Dela eller tipsa

Designfakulteten grundades i december 2007 med finansiering från Vetenskapsrådet och KTH. Dess främsta verksamhet är att driva en nationell forskarskola i design i samarbete med ett 20-tal institutioner runt om i Sverige.

Designfakulteten
KTH ITM
Institutionen för maskinkonstruktion
Brinellvägen 83-85
100 44 Stockholm

Kontaktpersoner

Föreståndare maria [dot] hellstrom [dot] reimer [at] mah [dot] se (Maria Hellström)
Informationsansvarig sushel [at] kth [dot] se (Susanne Helgeson)

Webb av Happiness