Internat 13

Internat 13 har temat "Artefacts and a science of the artificial" och äger rum på Business and Design lab, Viktoriagatan 13 i Göteborg.

Alex Wilkie, designer och forskare från Goldsmith University i England, har en workshop på temat "Artefacts, controverses and public". Läs mer om Alex på www.alexwilkie.org

Bo Dahlbom, filosof och professor i informatik, föreläser om Herbert Simon och hans ide om en "science of the artificial" som varit mycket vikigt i utvecklingen av designforskning.

Kajsa Eriksson som nyligen disputerat på en konstnärlig avhandling om konst och mode i det offentliga rummet, berättar om sin forskning.

Program Internat 13 Gbg
(18 kB)
Hotellboknings info
(10 kB)
Läsanvisningar/Internat 13
(15 kB)
Ward and Wilkie Criticalland
(46 kB)
René Nordenstierna Presentation
(85 kB)
Lighting Design Research in Public Space, U Wänström Lindh
(52 kB)
Projektbeskrivning av avhandlingsprojekt, U Wänström Lindh
(50 kB)
Dela/spara Dela eller tipsa

Designfakulteten grundades i december 2007 med finansiering från Vetenskapsrådet och KTH. Dess främsta verksamhet är att driva en nationell forskarskola i design i samarbete med ett 20-tal institutioner runt om i Sverige.

Designfakulteten
KTH ITM
Institutionen för maskinkonstruktion
Brinellvägen 83-85
100 44 Stockholm

Kontaktpersoner

Föreståndare maria [dot] hellstrom [dot] reimer [at] mah [dot] se (Maria Hellström)
Informationsansvarig sushel [at] kth [dot] se (Susanne Helgeson)

Webb av Happiness