Internat 15

Program för Internat 15 som äger rum i Lund, 9-11 juni 2010

Temat för detta internat är text och teckensystem. Vad är det för skillnad mellan olika teckensystem? Vad kan man säga med text och vad kan man säga med andra tecken?

9 juni

13.00 Anders Warell berättar om designforskning i Lund
13.30 professor Claes Eckhardt om designutbildningen
paus 10 min
14.00-14.45 Orvar Löfgren, "Vad vi gör med ting och tingen gör med oss. Ett kulturanalytiskt perspektiv."
Kaffe
15.00- 17.30 Workshop om meningsfulla ting
Gemensam matlagning och middag

10 juni

10.00 Mats Rosengren, ”Text och ting”
12.00 Lunch
13.00 Seminariegrupper
15.00 Kaffe
16.30 Avfärd till Malmö
17.00 Besök på Medea i Malmö, presentation av Jon Kolko från Frog Design
18.30 Middag

11 Juni

10.00-12.00 Mette Agger slutseminarium i Malmö, opponent Ellen Christiansen.
 

Boka hotellrum i Lund
(24 kB)
Adress och karta
(24 kB)
Dela/spara Dela eller tipsa

Designfakulteten grundades i december 2007 med finansiering från Vetenskapsrådet och KTH. Dess främsta verksamhet är att driva en nationell forskarskola i design i samarbete med ett 20-tal institutioner runt om i Sverige.

Designfakulteten
KTH ITM
Institutionen för maskinkonstruktion
Brinellvägen 83-85
100 44 Stockholm

Kontaktpersoner

Föreståndare maria [dot] hellstrom [dot] reimer [at] mah [dot] se (Maria Hellström)
Informationsansvarig sushel [at] kth [dot] se (Susanne Helgeson)

Webb av Happiness