Design Management - historia & frontlinjeperspektiv, 7,5 hp

Kursen avser att ge en överblick över den akademiska design management diskursen, dess uppkomst på 1970-talet och utveckling fram till och med 2000-talet.

Kursen ges vid Business & Design Lab som är ett samarbete mellan konstnärliga fakulteten och fakulteten Handelshögskolan, båda vid Göteborgs Universitet.

Kursen går under våren och hösten 2010.

Kursansvarig: professor Ulla Johansson

Kurs i Design management
(244 kB)
Dela/spara Dela eller tipsa

Designfakulteten grundades i december 2007 med finansiering från Vetenskapsrådet och KTH. Dess främsta verksamhet är att driva en nationell forskarskola i design i samarbete med ett 20-tal institutioner runt om i Sverige.

Designfakulteten
KTH ITM
Institutionen för maskinkonstruktion
Brinellvägen 83-85
100 44 Stockholm

Kontaktpersoner

Föreståndare maria [dot] hellstrom [dot] reimer [at] mah [dot] se (Maria Hellström)
Informationsansvarig sushel [at] kth [dot] se (Susanne Helgeson)

Webb av Happiness