Kurs i genus och design, 7,5 hp

startar 17 februari 2011

Kursen handlar om att använda feministisk och kritisk vetenskapsteori som nyckel för praktikbaserad forskning på designområdet. Vilka förhållningssätt är möjliga och vad får de för konsekvenser? Hur tolkar, omtolkar och arbetar vi med maktrelationer, kopplade till bland annat kön, i våra design- och forskningsprojekt? Kursen kommer att hållas på en blandning av svenska och engelska med ett antal träffar mellan januari och mars i Malmö och varvar läsning av centrala texter med diskussioner  och reflektioner kring deltagarnas egna erfarenheter och planerade projekt.

Intresserad? Kontakta ylva [dot] gislen [at] mah [dot] se

Ungefärliga tider:

17-18 februari Presentationer och diskussioner utifrån egna exempel, erfarenheter och textläsningar. (Malmö). Vi håller på 13-17 på torsdagen 17 februari, och fortsätter 9-12 fredagen den 18 februari på K3 på Malmö högskola, på Östra Varvsgatan 11 - det är orange prick no 7 på kartan på den här länken! 

http://www.mah.se/Om-Malmo-hogskola/Hitta-oss/Kartor/ (det ca 15 min promenad från stationen, uppgång mot Anna Lindhs plats om ni kommer med tåg) Ring 070-348 46 52 vid behov.

7-8 april Textseminarium 1 inkl observationer och kortare praktiska moment (stockholm) kl 13-17 den 7 och 9-12 den 8

5-6 maj Textseminarium 2 inkl observationer och kortare praktiska moment (malmö)

25-26 augusti Presentationer och diskussioner kring kortare fältarbete/designexperiment. (stockholm)

19-20 september Presentation och diskussion av portfoliosammanställning, avrundning, utvärdering. (malmö)

Litteraturlista här:

littlistagenusodesign.pdf
(74 kB)
Dela/spara Dela eller tipsa

Vad är designforskning?

Designforskning koncentreras idag på designarbetets förmåga att skapa innovativa lösningar på komplexa problem och vidga individernas, företagens och samhällets ”möjlighetsrum”. Forskningen ger också egna bidrag till detta genom att kunskaper och innovationer från olika håll kopplas samman. En process som i sig resulterar i nya forskningsbaserade produkter, tjänster, system och miljöer samt mer kritiska, välförankrade och långsiktiga designprocesser.

Designfakulteten grundades i december 2007 med finansiering från Vetenskapsrådet och KTH. Dess främsta verksamhet är att driva en nationell forskarskola i design i samarbete med ett 20-tal institutioner runt om i Sverige.

Designfakulteten
KTH ITM
Institutionen för maskinkonstruktion
Brinellvägen 83-85
100 44 Stockholm

Kontaktpersoner

Föreståndare maria [dot] hellstrom [dot] reimer [at] mah [dot] se (Maria Hellström)
Informationsansvarig sushel [at] kth [dot] se (Susanne Helgeson)

Webb av Happiness