Internat 1, Malmö

 

INTERNAT 1, 31 januari – 1 februari 2008

Plats: Konst.Kultur och Kommunikation, Malmö Högskola, Beijerskajen 8 Malmö

 

PROGRAM:

13.00  Välkomna

13.15 – 18.00  Kursspår Designforskning

  • Introduktion till kursspåret och till traditionen Partcipatory Design

Pelle Ehn, K3, Malmö Högskola.

14.45 Exempel 1, ett lyckat misslyckande

Om designforskningens protokollutifrån avhandlingen Protocols of Research and Design. Reflections on a participatory design project (sort of). Jens Pedersen, IT Universitetet, København.

15.30  Kaffe

15.45 Exempel 2, praktik och teori

Reflektioner kring  att bedriva PD forskning in the wild utifrån avhandlingen Socio-Material Mediations. Learning, knowing and self-produced media within healtcare. Erling Bjarki Björgvinsson K3 Malmö Högskola.

I varje session är det en inledning och därefter gruppdiskussioner utifrån era respektive avhandlingsplaner.

17.45 – 18.15  Rap up

19.00 – 22.00  Middag med gästaktivitet och fortsatta diskussioner.

 

Fredagen den 1 februari

Plats: Institutionen för Designvetenskaper, Lunds Tekniska Högskola. Designhuset, Sölvegatan 26 Lund

09.00  Visning av Designhuset och presentation av versamhetet

09.30 – 11.00  Presentationer av deltagarnas avhandlingsarbeten – omgång 1 (de som skall presentera denna gång tar vi särskild kontakt med)

09.30  Presentation 1

10.00  Presentation 2

10.30  Presentation 3

11.00 – 15.30  Kursspår Forskning

11.00 – 11.30 Introduktion till kursspåret

11.30  Lunch

12.30  Retorik och design – två parallella spår

Mats Rosengren, HDK och Södertörns Högskola

14.15 Kaffe

15.00 – 15.30  Rap up

16.00  Avslutning

 

Att läsa i förväg:

För blocket designforskning

I boken Under Ytan – en antologi om designforskning som kommer att skickas ut till er per post.

Pelle Ehn: Design av alla?

Per Anders Hillgren: Fruktbara kollisioner

Bo Westerlund: Om önskemål

 

För blocket forskning

Mats Rosengren: Om doxa – den nya retorikens kunskapssyn (bifogas i mail)

Richard Buchanan: Design Research and the New Learning (bifogas i mail)

 

 

 

Dela/spara Dela eller tipsa

Designfakulteten grundades i december 2007 med finansiering från Vetenskapsrådet och KTH. Dess främsta verksamhet är att driva en nationell forskarskola i design i samarbete med ett 20-tal institutioner runt om i Sverige.

Designfakulteten
KTH ITM
Institutionen för maskinkonstruktion
Brinellvägen 83-85
100 44 Stockholm

Kontaktpersoner

Föreståndare maria [dot] hellstrom [dot] reimer [at] mah [dot] se (Maria Hellström)
Informationsansvarig sushel [at] kth [dot] se (Susanne Helgeson)

Webb av Happiness