Internat 2, Umeå

 

Program för Internat 2 på Designhögskolan i Umeå 14-15 april 2008

Detta internat är för både junior- och seniorgruppen. Programmet är gemensamt med undantag för måndagskvällen. Då samlas juniorgruppen för tre ytterligare presentationer av avhandlingsarbeten och seniorgruppen för ett eget möte kring behov och önskemål för den fortsatta verksamheten. Som vanligt är alla handledare varmt välkomna!

Tema Design, måndag 14 april

11.00 – 12.00  Introduktion. Håkan Edeholt

12.00 – 13.00  Lunch

12.00 – 15.00  Samverkan mellan praktik, utbildning och forskning i Umeå; några inledningar parat med diskussioner i såväl grupper som plenum. Kent Lindbergh om projektet Audio­Index, Johan Gustafsson om verksamheten på Struktur Industridesign samt en student som ger ett exempel på ett projekt­arbete inom utbildningen.  Lars Johansson och Daniel Fällman om tankar bakom utbild­ning och forskning.

15.00 – 15.30  Kaffe och rundvandring

15.30 – 16.30 Fortsättning inklusive en avslutande diskussion om temats fortsatta verksamhet.

Presentationer och gruppmöten

17.00 – 19.00 Juniorgruppen: Tre presentationer.

17.00 – 19.00 Seniorgruppen: Diskussion om verksamheten utifrån behov och önskemål

 

Tema Designforskning, Participatory Design, tisdag 15 april

08.30 – 10.30 Introduktion av workshop. Pelle Ehn och Eva Brandt

10.30 – 12.00 Workshoparbete

12.00 -  13.00 Lunch

13.00 – 14.00 fortsatt workshop

14.00 – 15.00 Redovisning av workshop

15.00 – 15.30  Kaffe

Kvalitet i utbildning och forskning

15.30 – 17.00  Introduktion. Henriette Koblanck och Håkan Edeholt

17.00 - 17.30 Utvärdering och kommande internat 

Dela/spara Dela eller tipsa

Designfakulteten grundades i december 2007 med finansiering från Vetenskapsrådet och KTH. Dess främsta verksamhet är att driva en nationell forskarskola i design i samarbete med ett 20-tal institutioner runt om i Sverige.

Designfakulteten
KTH ITM
Institutionen för maskinkonstruktion
Brinellvägen 83-85
100 44 Stockholm

Kontaktpersoner

Föreståndare maria [dot] hellstrom [dot] reimer [at] mah [dot] se (Maria Hellström)
Informationsansvarig sushel [at] kth [dot] se (Susanne Helgeson)

Webb av Happiness