Internat 3, Nybro

 

Program för Internat 3, 2–3 juni 2008 på Institutionen för Kommunikation och Design i Nybro

För handledargruppen inleds programmet 2.6 kl 17.00 och avslutas 3.6 kl 12.00 med lunch. För juniorgruppen inleds programmet 2.6 kl 11.00 och avslutas 3.6 kl 17.00. Programmet är gemensamt under måndagskvällen. Som vanligt är även seniorgruppen varmt välkomna att delta! I anslutning till denna träff planeras också ett styrelsemöte. Det är tänkt att äga rum måndag 2 juni kl 16.30 – 17.30.

 

För handledarna:

Måndag 2 juni

17.30 – 19.15  Designforskningens dilemman – diskussion med inledningar av Pelle Ehn, Mats Rosengren och Peter Ullmark (gemensamt med juniorgruppen)

19.30 – 22.00  Gemensam sillmiddag med Nybro kommun som värd

Tisdag 3 juni

09.00 – 10.00  Designforskning och handledarkompetens på de olika institutionerna, upplägg och olika handledarroller, samverkan med grundutbildningen på avancerad nivå, samarbete mellan olika institutioner etc

10.00 - 10-30  Kaffe

10.30 – 11.00  Handledarerfarenheter. Vittnesmål av Pelle Ehn, Peter Ullmark m fl

11.00 – 12.00  Diskussion om behovet av utbildning och stöd för att utveckla designforskningen och handledarrollen 

 

För styrelsen:

Måndag 2 juni

16.30 – 17.30  Styrelsemöte med beslut om antagning 2

17.30 – 19.15  Designforskningens dilemman – diskussion med inledningar av Pelle Ehn, Mats Rosengren och Peter Ullmark (gemensamt med juniorgruppen)

19.30 – 22.00  Gemensam sillmiddag med Nybro kommun som värd

Tisdag 3 juni

09.00 – 12.00  Möjligheter att delta i handledargruppens möte

 

För doktoranderna:

Måndag 2 juni

Tema Forskning

11.00 – 12.00  Naturvetenskaplig och teknisk forskning. Inledning av Mats Nordahl

12.00 – 13.00  Lunch

13.00 – 14.00  Fortsatt inledning av Mats  Nordahl

14.00 – 15.00  Diskussion i smågrupper och kaffe

15.30 – 16.30  Gemensam diskussion om förhållandet till designforskning

17.30 – 19.15 Designforskningens dilemman – diskussion med inledningar av Pelle Ehn, Mats Rosengren och Peter Ullmark (gemensamt med juniorgruppen)

19.30 – 22.00  Gemensam sillmiddag med Nybro kommun som värd

Tisdag 3 juni

Tema Design

09.00 – 10.00  Samarbetet mellan Högskolan i Kalmar, näringslivet och designpraktiken. Henriette Koblanck + någon eller ett par gäster

10.00 – 12.00  Gruppdiskussioner om förhållandet mellan designpraktik och designforskning, utveckling av begrepp och modeller

12.00 – 13.00  Lunch

13.00 – 14.30  Presentation av och diskussion om grupparbetena

14.30 – 15.00  Kaffe

15.00 – 16.30  Presentationer av doktorandarbeten t ex René Nordstierna, Kersti Sandin- Bülow och Martin Avila,

16.30 – 17.00  Avslutning, sommarskola och höstprogram.

 

Dela/spara Dela eller tipsa

Designfakulteten grundades i december 2007 med finansiering från Vetenskapsrådet och KTH. Dess främsta verksamhet är att driva en nationell forskarskola i design i samarbete med ett 20-tal institutioner runt om i Sverige.

Designfakulteten
KTH ITM
Institutionen för maskinkonstruktion
Brinellvägen 83-85
100 44 Stockholm

Kontaktpersoner

Föreståndare maria [dot] hellstrom [dot] reimer [at] mah [dot] se (Maria Hellström)
Informationsansvarig sushel [at] kth [dot] se (Susanne Helgeson)

Webb av Happiness