Internat 4, Göteborg

 

Program för Internat 4, på HDK i Göteborg 15–16 september 2008

Detta internat är i första hand för juniorgruppen. Som vanligt är dock alla i seniorgruppen och även alla handledare välkomna. Internatet inleds med ett särskilt introduktionsmöte för de nyantagna juniordoktoranderna. Lägg därför märke till att huvudprogrammet startar något senare på dagen. Nästa internat 20-21.10 gäller både junior- och senior grupperna men med delvis olika program. Information och program kommer inom kort.

Internatet är inriktat på konstnärlig forskning och relationen mellan designforskning och konstnärlig forskning. Syftet är bl a att diskutera hur designprojekten kommer in i avhandlingsarbetet och skillnaderna vad gäller kvalitetskriterier mellan olika typer av avhandlingar.

 

Måndag 15 september

Introduktionsmöte för nyantagna juniordoktorander

11.00 – 13.00  Forskarskolans upplägg och program, Pelle Ehn, Sara Ilstedt-Hjelm, Peter Ullmark (lunch serveras under mötet)

Tema Forskning

13.30 – 15.00  Forskning och konstnärlig forskning - Mats Rosengren och Johan Öberg

15.00 – 15.30  Kaffe

15.30 – 16.30  Gruppdiskussioner kring några olika frågeställningar

16.30 – 17.30  Gemensam diskussion

18.00 – 19.00  Friktion - om mötet mellan konst och design på Interactive Institute, Sara Ilstedt Hjelm

19.30 – 21.00  Gemensam middag

 

Tisdag 16 september

Presentationer

08.30 – 09.30  Kersti Sandin-Bülow (prel)

09.30 – 10.30  Marcus Jahnke (prel) 

Tema Designforskning

10.30 – 12.30  Fashion-able, en nästan färdig konstnärlig forskning avhandling, Otto von Busch

12.30 – 13.30  Lunch

13.30 – 15.00  Konstnärlig forskning i praktiken, Maria Hellström Reimer

15.00 – 15.30  Kaffe

15.30 – 16.30  Genensam diskussion med inledning av Håkan Edeholt

Utvärdering och fortsatt verksamhet

16.30 – 17.30  Information och diskussion

 

Externa medverkande

Johan Öberg, forskningssekreterare på Konstnärliga fakulteten Göteborgs universitet, arbetar även med brottsförebyggande i samarbete mellan Göteborgs universitet och Göteborgs stad, översättare, förflutet som redaktör för Ord&Bild och kulturattaché i Moskva.

Maria Hellström Reimer, konstnär, fil.dri landskapsarkitektur med avhandlingen ”Steal This Place – The Aesthetics of Tactical Formlessness and ’The Free Town of Christiania”, tidigare forskare vid Interaktiva Institutet inomArbetar och K3 Malmö högskola, för närvarande seniorforskare vid landskapsarkitektur i Alnarp med inriktning på konstnärligt FoU.

Otto von Busch, modedesigner och doktorand på HDK Göteborgs universitet

Dela/spara Dela eller tipsa

Designfakulteten grundades i december 2007 med finansiering från Vetenskapsrådet och KTH. Dess främsta verksamhet är att driva en nationell forskarskola i design i samarbete med ett 20-tal institutioner runt om i Sverige.

Designfakulteten
KTH ITM
Institutionen för maskinkonstruktion
Brinellvägen 83-85
100 44 Stockholm

Kontaktpersoner

Föreståndare maria [dot] hellstrom [dot] reimer [at] mah [dot] se (Maria Hellström)
Informationsansvarig sushel [at] kth [dot] se (Susanne Helgeson)

Webb av Happiness