Internat 5, Stockholm

 

Program för Internat 5, på KTH i Stockholm 20–21 oktober 2008

Programmet för detta internat är i första hand upplagt för seniorgruppen genom sin inriktning på avhandlingsarbetet. Eftersom denna grupp är relativt liten är det viktigt att alla kommer. Som vanligt är dock även juniorgruppen och alla handledare välkomna. Det är väl använd tid att komma och lyssna på Klaus Krippendorff. Läs gärna hans senaste bok The Semantic Turn (2006, Taylor & FrancisNew York) innan. Vi kommer också att skicka ut Bosse Westerlunds text till avhandlingsseminariet 20 oktober och två avhandlingar, skrivna av Ramia Maze och Otto von Busch, till seminariet 21 oktober när anmälan kommit in till Karin. Om ni redan har någon av dessa böcker skriv det i anmälan så vi slipper skaffa fler än nödvändigt. Otto von Busch kommer att disputera på HDK i Göteborg senare samma vecka, 24 oktober kl 10.00. även dit är ni naturligtvis alla välkomna.

Nästa internat äger rum 8-9 december och i samband med det, på eftermiddagen 9 december, D&R årsmöte. Jag hoppas många kommer då. Det planeras äga rum på Konstfack i Stockholm. Vi återkommer inom kort med program. Första mötet nästa år planerar vi att vara i Luleå och senare under våren tänker vi oss ett längre internat i Italien.

 

Måndag 20 oktober

13.00 – 14.30   Klaus Krippendorff presenterar sig och sin forskning och svarar på frågor

14.30 – 15.00   Kaffe

14.30 – 17.00  Avhandlingsseminarium för Bosse Westerlund med Klaus Krippendorff som opponent

17.00 – 18.30   Postseminarium – fortsatt informell diskussion

18.00 – 20.00   Buffémiddag på plats

 

Tisdag 21 oktober

08.30 – 12.00   Att hantera samspelet mellan teori och praktik i avhandlingsarbetet, en diskussion utifrån två avhandlingar av Ramia Maze och Otto von Busch (se nedan). Avhandlingarna kommer att skickas ut i förväg och kommer inte att presenteras. Seminariet inleds med diskussioner i två mindre grupper. Ramia kommer att medverka med kommentarer i slutet av seminariet.

 

Externa medverkande

Klaus Krippendorff, är en legendarisk designteoretiker. Han är utbildad på designskolan i Ulm och har länge arbetat utifrån semiotiska perspektiv. Han innehar nu Gregory Batesson professuren i Cybernetics, Language and Culture vid Anneburg School of Communication, University of Pennsylvania i USA.

Ramia Maze är arkitekt och designforskare vid Interactive Institute. Hon disputerade inom interaktionsdesign på K3 i Malmö på avhandlingen Occupying Time: Design, Technology and the Form of Interaction.

 

Dela/spara Dela eller tipsa

Designfakulteten grundades i december 2007 med finansiering från Vetenskapsrådet och KTH. Dess främsta verksamhet är att driva en nationell forskarskola i design i samarbete med ett 20-tal institutioner runt om i Sverige.

Designfakulteten
KTH ITM
Institutionen för maskinkonstruktion
Brinellvägen 83-85
100 44 Stockholm

Kontaktpersoner

Föreståndare maria [dot] hellstrom [dot] reimer [at] mah [dot] se (Maria Hellström)
Informationsansvarig sushel [at] kth [dot] se (Susanne Helgeson)

Webb av Happiness