Internat 7, Göteborg

Program för internat 7 på HDK i Göteborg 5.2. 2009

Detta möte är i första hand avsett för seniorgruppen. Som vanligt är dock även alla intresserade i juniorgruppen välkomna. Tanken var att vi vid detta tillfälle även skulle ordna en workshop med Daniel Charny från Design Museum London kring design briefs. Han kunde dock inte resa till Sverige just då och återkommer med förslag till nytt datum.  Mötet pågår därför bara en dag, torsdag 5.2, mellan kl 13 – 18. Nästa internat äger rum i Luleå 9.3 - 11.3. Det börjar efter lunch 9.3 och avslutas med lunch 11.3. Slutligt program för detta kommer inom kort. Sista mötet under våren är i Italien där ni skall räkna med att vara på plats lördag 18.4 och resa tillbaka tidigast torsdag 23.4. Mer information kommer också inom kort.

Programmet denna gång är inriktat på presentation av och diskussion kring Kajsa Eriksson och Henric Benesch avhandlingsarbeten. Dom befinner sig båda i den mest intensiva skrivfasen när allt skall komma på plats och de sista kompletteringarna planeras och genomföras. Mötet avslutas med en presentation av och diskussion kring förslaget till en särskild konstnärlig doktorsexamen. 

Program

13.00 – 13.45  Kajsa Eriksson presenterar sitt arbete med den preliminära titeln: Social Fashion: Clothing as Art in Public

13.45 – 14.45   Diskussion om Kajsas arbete

14.45 – 15.15   Kaffe

15.15 – 16.00 Henric Benesch presenterar sitt arbete med den preliminära titeln: Lost and Found

16.00 – 17.00  Diskussion om Henrics arbete

17.00 – 17.30  Peter Ullmark presenterar förslaget om en särskild konstnärlig doktorsexamen

17.30 – 18.00  Diskussion om förhållandet mellan examensordning och praktik i forskarutbildning

18.30 -            Gemensam middag för dom som blir kvar i Göteborg

 

Dela/spara Dela eller tipsa

Designfakulteten grundades i december 2007 med finansiering från Vetenskapsrådet och KTH. Dess främsta verksamhet är att driva en nationell forskarskola i design i samarbete med ett 20-tal institutioner runt om i Sverige.

Designfakulteten
KTH ITM
Institutionen för maskinkonstruktion
Brinellvägen 83-85
100 44 Stockholm

Kontaktpersoner

Föreståndare maria [dot] hellstrom [dot] reimer [at] mah [dot] se (Maria Hellström)
Informationsansvarig sushel [at] kth [dot] se (Susanne Helgeson)

Webb av Happiness