Internat 17, Stockholm

Programme for Internat 17,
Stockholm, 13-15 dec 2010.
Theme: Aesthetics och politics

Lokal: Lindstedsvägen 30, "Lekrummet", direkt till vänster om entrén (se pdf-karta nedan).

Monday  December 13

 13.00 – 14.00 Introduction to Design and aesthetics

14.30 – 15.30 Elisabeth Yanagisawa presents her work

16.00 – 18.00 Seminargroups, discussion about the texts

Dinner  18.30

Tuesday December 14

10.00 –  12.00 Sven-Olof  (Walle) Wallenstein, Södertörns Högskola, http://webappl.sh.se/C125742F0023342D/0/028A42B21A266D1BC125755400408E75

 12.00 - 13.30  Lunch

 13.30 – 15.00 Seminar groups

 15.30 – 16.30 Fabian Segelström presents his work. Read more at: 

http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:354845

Leaving for Moderna Museet

 18.30 Dinner at Moderna Museet.

Wednesday December 15

 09.00 – 12.00 Cheryl Akner-Kohler, professor in theorethical and applied aesthetics:  http://web.me.com/koler/cheryl_akner_koler/home.html

Lecture and workshop. If you can, bring a sharp knife, we will cut vegetables!

12.00 – 13 30 Lunch

13.30 – 14.30  Discussion and wrapping up

 

Boka hotellrum senast 19 november!
Drottning Victorias Örlogshem
www.orlogshemmet.com
Tel 08-6110113
Teatergatan 3, mitt i Stockholm

Uppge: "Karin Blombergsson" vid bokningen

lekrummet_kth_karta.pdf
(218 kB)
Dela/spara Dela eller tipsa

Designfakulteten grundades i december 2007 med finansiering från Vetenskapsrådet och KTH. Dess främsta verksamhet är att driva en nationell forskarskola i design i samarbete med ett 20-tal institutioner runt om i Sverige.

Designfakulteten
KTH ITM
Institutionen för maskinkonstruktion
Brinellvägen 83-85
100 44 Stockholm

Kontaktpersoner

Föreståndare maria [dot] hellstrom [dot] reimer [at] mah [dot] se (Maria Hellström)
Informationsansvarig sushel [at] kth [dot] se (Susanne Helgeson)

Webb av Happiness