Internat 16, 11-13 oktober i Tranås

Internat 16, Tranås

”Design practice – knowledge production and knowledge need”

This 2-day meeting takes place on the facilities of the company Materia in Tranås. Materia is an internationally renowned company designing and producing conceptually interesting and technically groundbreaking office furniture. We will meet head of the company Lars Bülow and have a workshop with Kersti Sandin Bülow that will enable us to penetrate deep into Materias identity. The next day we are very happy to have Erik Stolterman with us. Erik is a Swedish design theorist and writer based in Indiana and a popular teacher and lecturer. He will guide us through the  work of Donald Schön and discuss how we can understand different aspects of design practice.

Please register to karin [at] md [dot] kth [dot] se

Below are links to texts you should read:
Schön
http://www.infed.org/thinkers/et-schon.htm
http://resources.educ.queensu.ca/ar/schon87.htm
Stolterman
http://www.ijdesign.org/ojs/index.php/IJDesign/issue/view/8

Programme in Tranås
(59 kB)
Booking and more info
(12 kB)
Internat_16_Karta_Tranas.pdf
(164 kB)
Dela/spara Dela eller tipsa

Vad är designforskning?

Designforskning koncentreras idag på designarbetets förmåga att skapa innovativa lösningar på komplexa problem och vidga individernas, företagens och samhällets ”möjlighetsrum”. Forskningen ger också egna bidrag till detta genom att kunskaper och innovationer från olika håll kopplas samman. En process som i sig resulterar i nya forskningsbaserade produkter, tjänster, system och miljöer samt mer kritiska, välförankrade och långsiktiga designprocesser.

Designfakulteten grundades i december 2007 med finansiering från Vetenskapsrådet och KTH. Dess främsta verksamhet är att driva en nationell forskarskola i design i samarbete med ett 20-tal institutioner runt om i Sverige.

Designfakulteten
KTH ITM
Institutionen för maskinkonstruktion
Brinellvägen 83-85
100 44 Stockholm

Kontaktpersoner

Föreståndare maria [dot] hellstrom [dot] reimer [at] mah [dot] se (Maria Hellström)
Informationsansvarig sushel [at] kth [dot] se (Susanne Helgeson)

Webb av Happiness