2011 internat 18–21

Preliminär planering

Internat 18 i Umeå, 7 – 9 mars: Design – Roles and Traditions.

Internat 19 i London, 3 – 5 maj: Social Innovation och Critical Design

Internat 20 i Stockholm, 4 – 6 oktober: Sustainable Design

Internat 21 i Malmö, 6 – 8 december: Design Research Through Practice

Dela/spara Dela eller tipsa

Designfakulteten grundades i december 2007 med finansiering från Vetenskapsrådet och KTH. Dess främsta verksamhet är att driva en nationell forskarskola i design i samarbete med ett 20-tal institutioner runt om i Sverige.

Designfakulteten
KTH ITM
Institutionen för maskinkonstruktion
Brinellvägen 83-85
100 44 Stockholm

Kontaktpersoner

Föreståndare maria [dot] hellstrom [dot] reimer [at] mah [dot] se (Maria Hellström)
Informationsansvarig sushel [at] kth [dot] se (Susanne Helgeson)

Webb av Happiness