Kurs i tjänstedesign och innovation

Kursen ger 6 hp och startar den 1 februari 2011 och är en avancerad kurs i och om design. Kursen kommer att ta upp beprövade och aktuella tekniker och metoder för design av tjänster i såväl utvecklings- som innovationssammanhang. Speciellt kommer deras användning som designtekniker att behandlas, samt den relation de har till tekniker och metoder inom andra tjänsterelaterade områden.

Kursen är strukturerad kring ett antal seminarier och övningar, samt en individuellt utformad uppgift. Den gemensamma litteraturen består av artiklar.

För de som deltar på konferensen ServDes.2010, och gör en sammanfattning av konferensen och en reflektion över design och tjänster, kan detta tillgodoräknas som del av examinationen

The course Service Design and Innovation start February 1st. It will be given in English if required. Contact Stefan Holmlid (stefan [dot] holmlid [at] liu [dot] se) to apply for the course.

Dela/spara Dela eller tipsa

Designfakulteten grundades i december 2007 med finansiering från Vetenskapsrådet och KTH. Dess främsta verksamhet är att driva en nationell forskarskola i design i samarbete med ett 20-tal institutioner runt om i Sverige.

Designfakulteten
KTH ITM
Institutionen för maskinkonstruktion
Brinellvägen 83-85
100 44 Stockholm

Kontaktpersoner

Föreståndare maria [dot] hellstrom [dot] reimer [at] mah [dot] se (Maria Hellström)
Informationsansvarig sushel [at] kth [dot] se (Susanne Helgeson)

Webb av Happiness