Courses 2014

Basic Course in Design Research, running constantly.

An Introduction to Design Based Research, started 20 January 2014.

Course in Design for Service, started 3 February 2014. 

Course in Design History, Theory and Criticism, starting late autumn 2014 at Konstfack. (christina [dot] zetterlund [at] konstfack [dot] se)

PhD-workshop: problems and prospects of extremism and radicalism research, PhD School at the Faculty of Humanities at University of Copenhagen; 17-19 September

 

Dela/spara Dela eller tipsa

Designfakulteten grundades i december 2007 med finansiering från Vetenskapsrådet och KTH. Dess främsta verksamhet är att driva en nationell forskarskola i design i samarbete med ett 20-tal institutioner runt om i Sverige.

Designfakulteten
KTH ITM
Institutionen för maskinkonstruktion
Brinellvägen 83-85
100 44 Stockholm

Kontaktpersoner

Föreståndare maria [dot] hellstrom [dot] reimer [at] mah [dot] se (Maria Hellström)
Informationsansvarig sushel [at] kth [dot] se (Susanne Helgeson)

Webb av Happiness