DESIGN RESEARCH DAY

Thursday 18 November 2010

Om design för social innovation och designforskningens framtid.

 

9.00-12.00 Design for Social Innovation

Seminar with François Jégou (French and Italian experiences) and Per-Anders Hillgren (Swedish experiences). Chaired by Pelle Ehn.

13.00-16.00: Design Consortium: (Konstfack research seminars in association with SSES, Stockholm School of Entrepreneurship)

After Reflection: The Future of Design Research

Panel debate with Bruce Nussbaum, Alex Coles, Ronald Jones, Ulrika Karlsson, Nathan Shedroff. Chaired by Rolf Hughes.

ca 17.00-18.00 D&R:s årsmöte

Kostnadsfritt. Anmäl senast den 15 november till designfakulteten [at] itm [dot] kth [dot] se

Dela/spara Dela eller tipsa

Vad är designforskning?

Designforskning koncentreras idag på designarbetets förmåga att skapa innovativa lösningar på komplexa problem och vidga individernas, företagens och samhällets ”möjlighetsrum”. Forskningen ger också egna bidrag till detta genom att kunskaper och innovationer från olika håll kopplas samman. En process som i sig resulterar i nya forskningsbaserade produkter, tjänster, system och miljöer samt mer kritiska, välförankrade och långsiktiga designprocesser.

Designfakulteten grundades i december 2007 med finansiering från Vetenskapsrådet och KTH. Dess främsta verksamhet är att driva en nationell forskarskola i design i samarbete med ett 20-tal institutioner runt om i Sverige.

Designfakulteten
KTH ITM
Institutionen för maskinkonstruktion
Brinellvägen 83-85
100 44 Stockholm

Kontaktpersoner

Föreståndare maria [dot] hellstrom [dot] reimer [at] mah [dot] se (Maria Hellström)
Informationsansvarig sushel [at] kth [dot] se (Susanne Helgeson)

Webb av Happiness