Scholarship for Design for Accessibility in the Broadest Sense

Scroll down for English info.

Stipendiet Design för tillgänglighet i vid bemärkelse tilldelas

Heidi Ahmadi Åman & Effie Andersson (Design och Produktframtagning respektive Maskinteknik vid ITM-skolan, KTH) för arbete med belysning i en by i Menikongo.

Stipendiekommiténs motivering: "Heidi och Effie har som examensarbete utvecklat tillgänglighet till belysning och till laddning av mobiltelefoner och radioapparater i en by i Kongo-Kinshasa. Det är ett mönstergillt projekt vad gäller design- och utvecklingsprocess och användarkontakter.

Arbetet har bedrivits med fältstudier, teknikutveckling och installation av en laddningsstation och belysning baserade på solkraft. Avgörande faktorer för val av teknik var låg miljöpåverkan, livslängd, intuitiv användbarhet, effektivitet, säkerhet, pris, värme- och fukttålighet.

Projektet har bedrivits i nära samverkan med och observation av bybornas användning. Resultatet är också en enkel manual med bilder, dokumentation med kartor, avstånd och vindförhållanden och att byborna fått upp ögonen för solens kraft.

Vi ser goda möjligheter för vidareutvecklingsprojekt i olika riktningar, t.ex. samma teknik/uppläggning i andra sammanhang eller andra studenter som tar vid.

Vi tror att Hans Persson skulle ha gillat detta projekt."

 

Maria Benktzon, Veryday, Stockholm

Per-Olof Hedvall, CERTEC, rehabiliteringsteknik, _designvetenskaper, Lund

Yngve Sundblad, Media och Interaktionsdesign, CSC, KTH, Stockholm

I syfte att ära och stödja det fortsatta arbetet av Hans Persson, har D&R (Swedish Design & Research Network) och Designfakulteten (svenskt centrum för designforskning) skapat detta stipendium på 10 000 SEK (som delas lika mellan de två deltagarna). Genom att göra detta vill vi uppmuntra design för tillgänglighet i vid bemärkelse - för människor, varor, tjänster, samhälle, deltagande, interaktion, integration, mångfald och för allas bästa.

Stipendiet tillkännagavs och delades ut vid D&R (Swedish Design & Research Network) årsmöte i Linköping den 28 november 2012.

 

Info in English:

RIP Hans Persson – A scholarship for Design for Accessibility in the Broadest Sense.
In the honour of, and to support the continuation of the work of Hans Persson, the D&R (Swedish Design Research Network) and the Swedish Faculty for Design Research and Research Education have established a scholarship of 10.000 SEK open for all graduate and post-graduate students in the D&R network to apply for. By doing this, we want to encourage design for accessibility in the broadest sense – for people, for products, for services, for societies, for participation, for interaction, for inclusion, for diversity and for the best.

Dela/spara Dela eller tipsa

Designfakulteten grundades i december 2007 med finansiering från Vetenskapsrådet och KTH. Dess främsta verksamhet är att driva en nationell forskarskola i design i samarbete med ett 20-tal institutioner runt om i Sverige.

Designfakulteten
KTH ITM
Institutionen för maskinkonstruktion
Brinellvägen 83-85
100 44 Stockholm

Kontaktpersoner

Föreståndare maria [dot] hellstrom [dot] reimer [at] mah [dot] se (Maria Hellström)
Informationsansvarig sushel [at] kth [dot] se (Susanne Helgeson)

Webb av Happiness