Program och dokumentation

Introduktion med föreståndare Peter Ullmark
Se film

Designfakultetens verksamhet med studierektor Sara Ilstedt
Se film

Nyblivna doktorander berättar om sin forskning, Bosse Westerlund, Kajsa G Eriksson, Otto von Busch
Se film - Kajsa G Eriksson

Se film - Otto von Busch

Kreativ workshop: Utgå från befintliga ord och gamla grejor för att skapa innovativa och användbara produkter

Tuuli Mattelmäki, designforskare från Alto-universitetet i Helsingfors och årets designer 2008
Se film

Lägesrapport om designforskning i Sverige med Pelle Ehn och Henriette Koblanck
Se film - Pelle Ehn

Se film - Henriette Koblanck

Hur utbildning blev vetenskap med Donald Broady
Se film

Paneldebatt om forskningspolitikens design. Moderator Cecilia Garme
Se del 1

Se del 2

Se del 3

Dela/spara Dela eller tipsa

Designfakulteten grundades i december 2007 med finansiering från Vetenskapsrådet och KTH. Dess främsta verksamhet är att driva en nationell forskarskola i design i samarbete med ett 20-tal institutioner runt om i Sverige.

Designfakulteten
KTH ITM
Institutionen för maskinkonstruktion
Brinellvägen 83-85
100 44 Stockholm

Kontaktpersoner

Föreståndare maria [dot] hellstrom [dot] reimer [at] mah [dot] se (Maria Hellström)
Informationsansvarig sushel [at] kth [dot] se (Susanne Helgeson)

Webb av Happiness